Grönt ljus för första etappen för solcellspark vid E6

IT-företaget IT Gården, med kontor strax norr om Örja kyrkby, vill säkra sin egen elförsörjning. Bland annat har företaget en severhall som slukar mycket ström, och företaget önskar kunna erbjuda sin kunder tjänster med miljöprofil.
Därför presenterade vd Jan Swedin redan i början av förra året planer på att köpa en tomt vid Tullstorp strax bredvid E6 för att där bygga en av landets största solkraftsparker. Projektet stötte dock på patrull när det visade sig att den marken är för sank för att bygga på. Istället har IT-gården köpt en annan tomt av kommunen, och under tisdagen fick bolaget bygglov för att bygga solceller där. Det rör sig om 90 000 kvadratmeter mark i en L-form mellan koloniområdet Axeltofta och E6 och mellan Axeltofta och Saxån. IT Gården betalar 450 000 kronor för marken. Det som IT Gården nu fått bygglov för är den första utbyggnadsetappen av två, på området mellan Axeltofta och Saxån. När solcellsparken står klar kommer den dock inte att leverera ström till IT Gårdens anläggning, det blir för dyrt att dra ledning dit. Istället säljs elen på Eon:s nät.