Kommunen köper ut rivningsdömd hundkapplöpningsbana

Första beskedet var att idrotts- och fritidsverksamheterna på Karlslund inte skulle påverkas kommunens planer på att bygga en nygammal ”stadsgata” när Idrottsvägen förlängs i en båge upp mot Hjalmar Brantings väg. Ganska snart blev det dock klart att hundkapplöpningsbanan i nordvästra hörnet av området ligger i vägen för de planerna. Något som gjort att Skånska hundkapplöpningsklubben, som driver banan, hamnat i tvist med kommunen. Nu är den dock löst, rapporterar Landskronaposten/HD, genom att kommunen betalar klubben 200 000 kronor. Det ger kommunen möjlighet att riva så fort ett rivningslov finns. Tvisten mellan klubben och kommunen har gällt frågan om det funnits något arrendeavtal mellan klubben och kommunen eller inte. Kommunens ståndpunkt har varit att sådant saknats och att klubben därför inte behöver kompenseras ekonomiskt. Hundkapplöpningsklubben å sin sida har hävdat att ett sådant funnit och att man fram till år 2000 betalat 400 kronor per år för arrendet, men sedan, av okänd anledning slutat. Nu har alltså klubben och kommunen förlikat och kommit överens om en ersättning på 200 000 kronor.

Bilden ovan: Sista loppet har definitivt gått på hundkapplöpningsbanan i Landskrona. En ersättning på 200 000 kronor ger kommunen rätt att riva så fort bygglov finns. Genrebild: Wikimedia Commons