Kommunen sänker hastighet utanför förskola – men det gillar inte Trafikverket

Svalövs kommun vill sänka tillåten hastighet från 50 km/h till 30 km/h utanför Svalans förskola. Men det vill inte Trafikverket.

Vid sitt senaste sammanträde beslutade samhällsbyggnadsnämnden att ändra hastighetsbegränsningen för en sträcka på cirka 250 meter på Rönnebergsvägen utanför Svalans förskola i Svalöv. Nämnden vill att 30 km/h ska gälla där mellan klockan 7 och 17 på vardagar.
– Det handlar om vad medborgarna säger. Vi har fått signaler om att det är farligt att gå där, säger Olof Röstin (M), samhällsbyggnadsnämnden ordförande.
Han lyfter fram förskolan Svalan, men också att det finns en busshållplats dit det kommer många elever till Fridhem och Svalöfs gymnasium.
– Det är flera skolor där och mycket rörelse, säger Olof Röstin.
Trafikverket är dock motståndare till sänkningen. I ett yttrande skriver myndigheten: ”Enligt vår mening är det inte vedertaget med en begränsning av högsta tillåten hastighet enbart av skälet att det finns en förskola i anslutning till en väg. Vid en förskola får det förutsättas att verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att det säkerställs att barnen endast i vuxens sällskap kan vistas vid vägen och att deras säkerhet på så sätt kan garanteras”.
– Det är en förskola som är inhängnad, och dit barnen kommer med en vuxen och inte själva, säger Stefan Johansson, trafikingenjör på Trafikverket.
Det är kommunen som har rätt att fatta beslut om hastigheter inom tättbebyggt område, även om det är en statlig väg, som Rönnebergsvägen är, där Trafikverket har så kallat väghållaransvar. Trafikverket kan dock överklaga kommunens beslut till Länsstyrelsen, vilket de har tre veckor på sig att göra, efter att de fått del av beslutet.
– Jag vet inte om Trafikverket kommer att överklaga, men troligtvis kommer vi göra det, säger Stefan Johansson.
– Om de överklagar, så är det mycket intressant att se vad en annan instrans gör för bedömning, säger Olof Röstin.
För den enskilde trafikanten är det dock inte så knepigt: det är hastigheten på skyltarna som gäller tills vidare.

Stora bilden: Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att det ska vara 30 km/h på en sträcka på cirka 250 meter utanför Svalans förskola i Svalöv (markerat med rött i grafiken ovan). Men det gillar inte Trafikverket, som är väghållare. Polisen däremot skulle gärna se 40 km/h i timmen på en lite längre sträcka på Rönnebergsvägen, från korsningen med Harjagersvägen fram till korsningen med Bäckalidsgatan (se grön markering i kartan).

Kommunens hastighetspolicy
Kommunen håller på att byta ut hastighetsskyltarna inom tättbebyggt område för att passa hastighetspolicyn som kommunstyrelsen antog våren 2014. Den innebär följande för tättbebyggt område: 40 km/h är ny bashastighet men 50 km/h gäller på huvudgator som fungerar som matargator. Däremot ska det vara 30 km/h under verksamhetstid på gator där förskolor, skolor och fritidshem ligger i direkt anslutning till gatan. Det ska även vara 30 km/h på gator med målpunkter i direkt anslutning till gatan: idrottsplats, järnvägsstation med mera.
I Röstånga, Teckomatorp och Billeberga har det skyltats om, enligt den policyn. Kvar är Svalöv, Tågarp, Stenestad och Torrlösa som skyltas om under april och maj. Ask ligger också med i år men där blir det inga förändringar jämfört med hur det ser ut nu.