Många skratt när förskollärare lär sig teckenspråk

Ed Sheeran med låten ”Thinking out loud” strömmar ur högtalarna i kommunens fullmäktigesal. Till de lugna takterna står 20 personer i ett par cirklar och tränar på att bokstavera det svenska handalfabetet.

– Man måste ha ansiktsuttrycket kopplat till hur man mår, säger Eva Zaar, teckenspråkslärare sedan 33 år.
Hon visar tecknet för migrän, samtidigt som hon förvrider ansiktet i en grimas. Strax innan har hon sagt ”god morgon” till eleverna framför henne. De är 20 förskollärare och annan pedagogisk personal som precis börjat högskolekursen ”Teckenspråk med inslag av tecken som stöd”. Det är en kurs som Svalövs kommun har köpt in från Malmö Högskola.
– Det är helt fantastiskt att det blivit till. Det är första gången som den ges ute hos en kommun. Det är så unikt att det måste skrivas så här stort, säger Eva Zaar och visar med händerna något som kan tolkas som stora rubriker.

Eva Zaar är teckenspråkslärare och tolk. Hon är lärare på högskolekursen i teckenspråk för de kommunanställda.

– För barnen och för föräldrarna, för att de ska förstå att tecken inte är så farligt. Det är guld värt att ha 7,5 högskolepoäng.
Hon menar att teckenspråksundervisningen är i kris, det finns nu inga enstaka kurser i teckenspråk på Malmö Högskola och att detta är en unik möjlighet som de kommunanställda får.
Det blir många skratt när Eva Zaar visar att tecknet för att jaga ett djur (som med ett gevär) inte är detsamma som tecknet för att jaga en människa. Några andra ord och fraser som Papperstindingens reporter snappar upp under sitt besök är att föda, törstig, suger och vad heter du.
Eva Öberg Elg är förskollärare på Björkhälls förskola i Röstånga.
– Det är inte jättelätt men roligt och motiverande, säger hon. Vi använder redan idag tecken som stöd mycket i min barngrupp, säger hon.
Det gör att mindre barn som ännu inte börjat prata, kan signalera till exempelvis ”mjölk”, berättar hon.
– Att se den blicken när de upptäcker det är fantastiskt.
Fritidspedagog Erika Johansson jobbar på fritidshemmet på Heleneborgsskolan.
– Det är fantastiskt och hur kul som helst, säger hon.

Fritidspedagog Erika Johansson försöker få rätt på tecknet för bokstaven ”h”.

Målgrupper kan vara hörande barn som har till exempel Downs syndrom, Aspergers syndrom eller något annat inom autismspekrat eller dyslexi. Det kan också vara hörselskadade barn eller om förskolläraren behöver prata med en hörselskadad förälder, eller nyanlända som stöd till deras språkinlärning.
Kursen går under åtta heldagar, med start den 30-31 mars och med slutdagar den 8-9 juni, med både muntlig och skriftlig tentamen och projektarbete på arbetsplatsen. Efter examen får kursdeltagarna 7,5 högskolepoäng.

Fotnot: Från och med höstterminen i år lägger kommunen om sin språkförskoleverksamhet. Tidigare har barn med svåra språkstörningar måst bege sig in till språkförskolan på Solstrålens förskola i Svalöv. Men i höst är det istället pedagogerna som ska ta sig ut till barnen på respektive förskola.

 

 

Stora bilden:
Förskolläraren Eva Öberg Elg tränar på tecknet för bokstaven ”n”.