När arkitekter får drömma: Bostäder på Gråen och på pålar

Om inte om vore… Oftast sätter den krassa verkligheten strikta ramar, men ibland kommer tillfällen när man får spåna fritt. Ett sådant har arkitekterna Anette Andersson och Fredrik Karlsson tagit i akt när det gjort examensjobb om bostadsprojekt på Gråen och i Häljarp.

Arkitekten Fredrik Karlsson och landskapsarkitekten Anette Andersson jobbar på kommunens planavdelning. Men de är också studenter på LTH respektive SLU, och som sådana har de gjort var sitt examensjobb som båda handlar nya, vattennära bostäder.

Ett ekologiskt bostadsområde på pålar, precis vid Saxån i Häljarp. Eller ett mini-Venedig på Gråen, med förarlösa båtar som går i skytteltrafik över hamninloppet. Det är fantasifulla projekt som Fredrik Karlsson, arkitekt, och Anette Andersson, landskapsarkitekt, nyligen presenterade för allmänheten under ett föredrag på museet.

I jobbvardagen på kommunens stadsplaneavdelning är det snävare ramar att hålla sig till för de båda, med detaljplaner, naturvårdsintressen, riksintressen, trafikflöden och mycket annat som måste vägas in. Men när man gör examensjobb under sin utbildning så går det att ta ut svängarna.
– Det är kanske sista chansen, säger Fredrik Karlsson och skrattar.

Det är strax söder om fästningsvallarna som Fredrik Karlsson tänker sig att en ny stadsdel skulle kunna växa fram. Med kanaler mellan husen, precis som i Venedig. Illustration: Fredrik Karlsson

Han har under två år jobbat med ”Nya Gråen”, ett projekt inom masterprogrammet på arkitekturlinjen på LTH. I det har han skissat på hur man skulle kunna bygga bostäder på Gråen, och inte bara där.
– Jag har utgått från att det i Landskrona finns få bostäder med kontakt med vattnet, idag finns de mest i Borstahusen, säger Fredrik Karlsson som själv kommer från Landskrona.
Han tänker sig ny bebyggelse vid Skeppsbron som bättre ska förbinda Österleden och Storgatan med vattnet. Idag blir bebyggelsen längs de gatorna glesare ju närmare havet man kommer visar hans höjdstudier. Men det är inte bara på fastlandet som Fredrik Karlsson skissat på nya bostäder utan även på andra sidan vattnet, på Gråen. Och den tänkta förbindelsen däremellan låter futuristisk.
– Redan idag planerar man för förarlösa båtar i Amsterdam, berättar Fredrik Karlsson som också kommit fram till att avståndet mellan Gråen och fastlandet är ungefär som vid vattnet i inre Köpenhamn där det byggs bostäder.

Fästningsön från 1700-talet är både naturreservat och kulturminnesskyddad. Men Fredrik Karlsson tänker sig bebyggelse strax söder om befästningsverken, där koloniområdet ligger idag. Det är där Gråen ansluter till Gipsön, men att bygga på själva Gipsön är inte med i visionen.
– Det går inte på grund av geologin, säger Fredrik Karlsson.
Han har detaljstuderat sex stycken radhus som omges av utgrävda kanaler. Bor gör man på våning två och tre, och i bottenvåningen en flexibel yta som kan vara affärs- eller verksamhetslokal. Gatorna runt om är inte i första hand tänkta för bilar, även om det ska gå att köra.
– Jag tänker mig ett ”shared space” för fordon och fotgängare, som i Västra hamnen i Malmö, säger Fredrik Karlsson.

I böjen på Saxån norr om Häljarp tänker sig Anette Andersson ett ”eco-city”. En bro över ån binder ihop stationen och samhället bättre än idag. Illustration: Anette Andersson
För att klara vätan och stigande vattennivåer kan området byggas på pålar. Området ”Woodlands” vid Örkelljunga har fungerat som en inspirationskälla. Foto: Woodlands.se

Landskapsarkitekten Anette Andersson, från SLU i Alnarp, har istället vänt blicken mot kommunens sydvästra hörn. Närmare bestämt området vid Saxån mellan Häljarps station och samhället. Där tänker hon sig ett nytt bostadsområde, Åstaden, på ängarna vid ån.
– Det skulle bli både stationsnära, vattennära och nära en matbutik, säger Anette Andersson, och det hade kopplat ihop samhället och stationen.

Idag är där naturvårdsområde, och dessutom svårbebyggt med tanke på att området är våtmark. Lösningen på det är att bygga hus på pålar, Anette Andersson nämner området Woodlands i Örkelljunga som en förebild. Studien är inte riktigt klar, hur många hus det skulle bli är inte bestämt. Men eko-tänkandet är tydligt, med gång- och cykelvägar görs naturvärdena i området, där det skulle byggas passivhus, mer lättillgängliga.

Bilden ovan: Visionsskiss över utsikten från en balkong från ett hus på Gråen. En ny kanal grävs, men gångbroar förbinder den nya bebyggelsen med den gamla fästningsön.