Naturvård på alla cylindrar

Motorklubb blir oväntade naturvårdare i pågående projekt

Bullrande motocrosscyklar och uppkörda sandbanor kanske inte är det första man tänker på när man säger ”naturvård”. Men många arter trivs särskilt bra med när det dammar och stänker jord. I ett nytt projekt ska Landskrona motorklubb bli ännu bättre naturvårdare.

– Kul att det pratas om motorsport i ett positivt miljösammanhang, att vi kan bidra på vårt sätt, säger Ingmar Månsson som är aktiv i Landskrona motorklubb och den som skött kontakterna med kommunen och länsstyrelsen angående projektet.
Det var i slutet av april som det blev klart att naturvårdprojektet på Saxtorpsbanan får 65 000 kronor i statliga pengar inom den så kallade Lokala naturvårdssatsningen (LONA). Länsstyrelsen i Skåne sköter administrationen och förutom Landskrona MK är också specialidrottsförbundet SVEMO (Svenska motorcykel- och snöskoterförbundet), som klubben tillhör, delaktiga i projektet. SVEMO stöttar projektet ekonomiskt med en summa motsvarande LONA-pengarna.

Det som nu ska ske är att det görs en grundlig artinventering på banområdet under april till oktober. Runt mars nästa år ska det finnas en färdig rapport är det tänkt.
– Vi ger biologerna fri tillgång till banan, berättar Ingemar Månsson, och snart så kommer vi ordna med kylskåp och annat där de kan förvara sina prover.
Men det kommer inte som någon överraskning för Ingemar Månsson och klubbordföranden Henrik Vegehall att det finns ovanligt många rödlistade arter på och runt motorbanan.
– De var här redan 2014 och hittade massor med arter som de knappt trodde fanns kvar, och det var då som de ville gå vidare med projektet, berättar Ingemar Månsson.

Ingemar Månsson berättar att även klubbmedlemmarna själva kommer ha del i projektet.
– Med rapporten så ska vi få reda på hur vi ska sköta banan så att det blir ännu bättre för artrikedomen. Vi ska också borra upp hål i fallna träd för att få insekter och ta fram en skylt och ett informationsblad som berättar om LONA-projektet.

LÄS OCKSÅ: ”Det bökas för lite i jorden”

Bilden ovan: Att det stänker jord och dammar är bara bra för vissa växtarter i kanten av banan.

Landskrona MK

  • Landskrona motorklubb med cirka 200 medlemmar har Saxtorpsbanan som sin hemmabana.
  • Klubben bildades redan 1926. På 1940-talet kom motocrosssporten till Sverige, och den första tävlingen kördes i Saxtorp 1946.
  • Under 1970-talet tog klubben över motocrossbanan som man idag äger och sköter helt på ideell basis.
  • På senare år har klubben satsat mycket på barn och ungdomsverksamhet, bland annat äger klubben fyra motocrosscyklar som går att hyra för prova-på åkning.