Nöjespark på Citadellet

Under fjolårets Landskronagala nåddes vi av nyheten att området mitt emot ÖB, Jysk och Coop skulle bebyggas och att flera stora butikskedjor skulle etableras i Landskrona. I år bara veckorna före galan nås vi av ännu fler spektakulära utvecklingsplaner för staden. Det franska riskkapitalbolaget Divertissement société à responsabilité limitée förhandlar just nu om att få uppföra en nöjespark på det gamla området kring Citadellet. Planerna är långt gångna och man menar att nöjesparken kommer gynna den fortsatta utvecklingen av staden som ett attraktivt besöksmål inom turistnäringen. Papperstidningen har under dagen försökt att nå ansvarig på Landskrona stad, men hittills utan resultat.

Bolaget Divertissement har idag flera nöjesparker runt om i Europa och två i Asien.

Redaktionens dementi: Naturligtvis var inte detta sant, tack och lov, april april…