Nu ska gamla Lantmännen få nytt namn

Gamla Lantmännen-tomten brukar den kallas i folkmun. Kvarteret heter Furen. Nu vill kommunen hitta ett nytt namn, med allmänhetens hjälp.

– Det är viktigt att få den lokala förankringen, att få medborgarperspektivet på vad man vill ha, säger Olof Röstin (M), samhällsbyggnadsnämndens ordförande.
Samhällsbyggnadsnämnden och förvaltningen bjuder in kommuninvånarna att komma med förslag på vad området ska heta. Både Heleneborgsskolan och Heleneborgshallen och Kommunhusplatsen har fått sina namn efter förslag från medborgare.
– Jag är nyfiken på vilka förslag som kommer. Om det blir väldigt mycket historiskt förankrat eller om de kommer att blicka framåt. Det vore roligt om man kunde kombinera historik och framtid, säger Olof Röstin.
Senast den 15 maj ska förslagen vara inne. I juni väntas samhällsbyggnadsnämnden fatta beslut om namn på tomten.
Exakt vad som kommer att hända med den gamla Lantmännen-tomten är inte klart. Svalövs kommun, HSB och Midroc presenterade för en dryg månad sedan ett samarbete som ska leda till att utveckla den 35 hektar stora centrala fastigheten. Planeringsmöten har hållits på tjänstemannanivå och en så kallad avsiktsförklaring är på gång. I detaljplanearbetet ska man också ta hänsyn till den så kallade handelsutredning som en utomstående konsult snart är klar med. En sådan utredning analyserar vilken service som finns idag som kommer att behövas på sikt.
Olof Röstin har tidigare lyft fram behovet av till exempel trygghetsboende och förskola.
– Vi har räknat på möjligheterna för hur många bostäder som kan byggas i våra orter i kommunen. Vi ser att det finns en teoretisk möjlighet till 3000 bostäder på 15 års sikt. Det motsvarar 6000-7000 nya invånare, säger Olof Röstin.
På gamla Lantmännen-tomten finns det plats för cirka 250 bostäder av olika slag, enligt samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg.
– Tänk vilken fantastisk möjlighet detta är. Det är kul att vara med på denna resa, säger Olof Röstin.
En byggstart beräknas vara möjlig till hösten 2018.

Bilden ovan: Olof Röstin (M) och Mats Dahlberg (till höger)