Ny vändning kring skandalfastighet på Öster

Hyresfastigheten Delfinen 15 i hörnet av Sankt Olovsgatan och Rönnebergsgatan på Öster har varit i mycket dåligt skick – så dåligt att det varit hälsovådligt för hyresgästerna att bo där. Samtidigt har den före detta ägaren till huset, som är bosatt i Göteborg, helt ignorerat myndigheternas påtryckningar om åtgärder. I en mycket sällsynt dom har mark- och miljödomstolen beslutat att kommunen får tvångsinlösa fastigheten, alltså köpa den mot ägarens vilja. Mark- och miljööverdomstolen, som är nästa högre instans, har inte beviljat prövningstillstånd, och därför gäller domen om tvångsinlösen. Fastighetsägaren har överklagat Högsta domstolen, som högsta instans i Sverige, men denna har ännu inte lämnat något besked om frågan ska prövas eller inte. Blir det nej från Högsta domstolen så är frågan avgjord en gång för alla.
Men nu kan hela saken få en ny vändning, det rapporterar Landskronaposten/HD. Fastighetsägarens familj har vänt sig till hyresnämnden i Malmö med en begäran om att den tvångsförvaltning som nu pågår upphör. Enligt familjens brev är ägaren sedan många år sjuk, och hans dotter har nyligen utsetts till god man. De önskar också stoppa genomförandet av tvångsinlösen och menar att det pris kommunen betalar, drygt två miljoner kronor, ligger under marknadsvärdet. I brevet framhålls också att upprustning har börjat av andra fastigheter som mannen äger, både i Göteborg och Landskrona.
Stadsdirektören Christian Alexandersson uppger till Landskronaposten/HD att staden redan har haft renoveringskostnader för huset och vill ha tillbaka de pengar som lagts ut.