Nya biljettsystemet på två minuter

En ny app…
…är den tekniska basen för systemet. Med den sköts både biljettköp och uppvisande av biljett. Betalningen kopplas till kontokort, den kan också göras mot faktura. Appen kan laddas ned via Appstore (IOS) eller Google Play (Android).

Själva biljetten…

…visas på telefonen i form av en QR-kod. Det kommer finnas läsare för QR-koder på bussar, vissa har dem redan, och på tågen kommer tågvärdarna ha bärbara läsare för dessa.

Biljettyper…

…finns egentligen bara tre. Enkelbiljett gäller en eller två timmar, dygnsbiljett gäller 24 timmar och kostar dubbelt så mycket som enkelbiljett. Den ersätter dagens tur- och returbiljetter. Månadsbiljetten, som gäller under 30 kalenderdagar, ersätter dagens kortperiod.

Resezoner…

…är även de bara tre i det nya systemet. ”Stor” som gäller hela i hela Skåne, ”Mellan” som gäller resor inom en diameter på 35 kilometer, och ”Liten” som gäller inom en diameter på 8 kilometer. Tanken är att resenärerna betalar för avståndet som de reser mellan punkt A och punkt B, inte för det antal zoner som de råkar passera. Under biljettens giltighetstid är det fritt resande inom så stor zon som man betalat för. Med hjälp av appen kan resenären se vilket område som ryms inom varje zonstorlek, utifrån där man befinner sig för tillfället.

Rabatter…

…på biljettpriserna renodlas också. Barn under sju år åker fortfarande gratis, mellan sju och 19 år är det 40 procents rabatt på biljettpriset, och nu gäller detta även 30-dagarsbiljett. Biljetten Duo/Familj försvinner och ersätts av ”Tillsammansbiljett”. Den ger 25 procents rabatt på biljettpriset. För studenter blir det en klar förbättring eftersom de nu kan få 25 procents rabatt på alla typer av biljetter, inte bara på periodkort som tidigare. Rabatterna blir ”raka”, det vill säga med samma procentsats oavsett destination och resans längd. Den som köpt biljett med reskassa på Jojo-kort har fått en generell rabatt på 10 procent, den försvinner i det nya systemet.

Om man inte har någon smartphone…

…så finns det alternativ. Jojo-korten kommer som sagt att finnas till och med 2019. All kontanthantering är borta, men det ska bli möjligt att betala med kort på alla bussar, idag går det att göra det på regionbussar och stadsbussarna i flera städer. Skånetrafiken kommer också ha kvar sina biljettombud.

Läs också: ”Skånetrafikens nya biljettsystem – så påverkas du”

Bilden ovan: När man köper en biljett i Skånetrafikens nya app och angett start och mål, så syns det en karta med vilken typ av zon som är aktuell. Här syns att en resa mellan Landskrona station och Malmö C precis går in i en Mellan-zon.