Skarp kritik för miljöchefs miljonfallskärm

33 månadslöner á 59 000 kronor. Det fick Helena Holmgren för att sluta som miljöchef på Söderåsens miljöförbund för ett år sedan. Överenskommelsen undertecknades av dåvarande ordförande Marianne Zackrisson (S). För det får hon nu allvarlig kritik från konsulter och miljöförbundets egna revisorer.

Hon skrev på avtalet i strid med lagstiftning, miljöförbundets reglemente och delegationsbestämmelser. Det skriver revisorerna för Söderåsens miljöförbund i sin revisionsberättelse för år 2016. De förslår medlemskommunerna att inte bevilja henne ansvarsfrihet för beslutet.

Det var den 23 mars 2016 som Marianne Zackrisson (S) från Perstorp, dåvarande ordförande för direktionen, miljöförbundets politiska ledning, skrev på överenskommelsen. Den gav miljöchefen Helena Holmgren nära två miljoner kronor i avgångsvederlag. Avtalet innebär enligt revisorerna ”ett långsiktigt ekonomiskt åtagande på förbundet om sammanlagt 2,5 miljoner kronor”. Det innebär att ”det finansiella målet för 2016 att högst 30 procent av det egna kapitalet får nyttjas och att förbundet ska ha ett eget kapital på minst en miljon kronor inte nås.”
Med andra ord innebär fallskärmen att miljöförbundet inte uppfyller sina budgetmål för 2016.

Revisorerna har låtit revisionsfirman Ernst and Young granska hur besluten tagits. De rekommenderar i sin rapport miljöförbundet att juridiskt kolla upp om avtalet om avgångsvederlag är giltigt. Revisornerna föreslår också medlemskommunerna att inte bevilja Marianne Zackrisson ansvarsfrihet.
Enligt konsultrapporten från Ernst and Young hade det sedan december 2015 skett ”muntlig kommunikation” för att avsluta Helena Holmgrens anställning, dock finns det inget protokollfört. Marianne Zackrisson hade fått i uppdrag av direktionen att inleda förhandling med Helena Holmgren om att avsluta hennes tjänst. Någon rätt att sluta ett avtal hade hon däremot inte.
– Nej, den delegationen fick hon inte, säger Marcus Zadenius (L), vice ordförande som nu valt att avgå (se artikel nedan).
Enligt Marcus Zadenius fanns det en stark önskan från miljöförbundets personal att bli av sin miljöchef.
– Det framkom problem med Helenas ledarskap, säger han.
Hade du gått med på 33 månader om du varit med?
– Nej, då hade jag begärt bordläggning. Aldrig att jag hade gått med på en sådan deal, säger han.

Även centerpartisten Håkan Andersson från Ask tycker det är en mycket märklig historia.
– Jag har aldrig förr känt mig så förd bakom ljuset, som direktionen blev, säger han.
Vet du varför man ville bli av med Helena Holmgren som miljöchef?
– Det handlade om en påtalad konflikt mellan personal och miljöchefen. Direktionen hade bett ordföranden att förhandla med miljöchefen, men hon hade inte mandat att skriva under.
Har du någon aning om varför det var så bråttom att bli av med miljöchefen?
– Om man tittar på längden, 33 månadslöner, så avslöjar det styrkan på de anklagelser som fanns, det vill säga det fanns inte mycket att ta på. Hennes (dåvarande ordförande Marianne Zackrissons, red. anm.) förhandlingsläge var inte gott.

Uppsagda miljöchefen Helena Holmgren jobbar idag som enhetschef på Naturprövningenheten på Länsstyrelsen Skåne.
Varför fick du sluta?
– Jag fick ingen bra förklaring till det.
Man får intrycket att det var väldigt bråttom och man undrar varför?
– Jag har inte fått svar på det heller. Det var de som hade bråttom, säger Helena Holmgren.
Marianne Zackrisson själv vill inte kommentera det hela när Papperstidningen ringer upp.
– Jag har inget att säga, tack och hej, säger hon.

 

Zadenius lämnar sitt uppdrag på miljöförbundet

Marcus Zadenius (L), vice ordförande i Söderåsens miljöförbund, var bortrest när Marianne Zackrisson skrev på miljonavtalet med miljöchefen som fick sluta. Trots det vill inte fyra medlemskommuner ge honom ansvarsfrihet. ”Jag är mycket förbannad”, säger Marcus Zadenius som nu lämnat in sin avskedsansökan.

Söderåsens miljöförbunds revisorer har föreslagit medlemskommunerna att inte bevilja dåvarande ordförande Marianne Zackrisson ansvarsfrihet för avtalet med tidigare miljöchefen (se artikel ovan).
Det vill medlemskommunerna (förutom Svalöv) ska gälla även vice ordförande Marcus Zadenius.
– Jag har fått information om att de övriga kommunerna inte kommer att vilja bevilja mig ansvarsfrihet heller. Svalöv anser att det är absurt.
Marcus Zadenius befann sig på resa utomlands, när Marianne Zackrisson träffade överenskommelsen och kände inte till avtalet förrän det undertecknats och var klappat och klart.
– Jag är mycket förbannad. Hur kan man hänga ut mig, som inte ens var med på mötet? Jag fick reda på avtalet i efterhand. Ska man vara konsekvent, så borde hela direktionen avgå i så fall. Det är groteskt skulle jag vilja säga.
I förra veckan lämnade han in sin avskedsansökan. Hans ersättare blir Torbjörn Ekelund (L). Marcus Zadenius lämnar även sin plats som ledamot i Skånes miljö- och hälsorådsförbund.
Svalövs kommun kommer att gå på revisorernas linje och föreslå ansvarsfrihet för Marcus Zadenius, till skillnad från de fyra övriga medlemskommunerna.
– Om man väljer att inte följa revisorernas rekommendationer, så är vi i ett väldigt ovanligt läge. Så brukar endast ske om man har mer information än vad revisorerna har. Jag följer utvecklingen med stort intresse, säger kommunalrådet Torbjörn Ekelund (L).

Även Anette Hallberg (S) från Håstenslöv utanför Teckomatorp, har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i direktionen.

Söderåsens miljöförbund
Söderåsens Miljöförbund är ett kommunalförbund som fungerar som gemensam miljöförvaltning för kommunerna Bjuv, Klippan, Perstorp, Svalöv och Örkelljunga. Förbundet styrs av politiker, två ledamöter från varje medlemskommun ingår i direktionen.

 

Foto: Mostphotos