Tre platser får bättre belysning efter synpunkter på nätet

Vägen mellan cykelvägen och Idrottshallen vid Västervångskolan kommer att få gatubelysning i sommar. Ny belysning blir det också vid Sankt Olovs sjö. Där blir träd på den västra sidan belysta, och på andra sidan sjön blir det gatubelysning längs den gångstig som idag saknar sådan. Utebelysningen kommer även att ses över i Nyhamn. Det är resultatet efter att kommunen i början av året genomfört en så kallad ”digital trygghetsvandring”, helt enkelt att kommuninvånare kunnat lämna synpunkter på just utebelysning, via Facebook eller via kommunens hemsida. Varje år gör kommunen trygghetsvandringar i olika delar av staden där närboende kan peka ut det som de upplever som problem. Den digitala trygghetsvandring är tänkt att komplettera det arbetet.
– Trygghetsvandringar, både fysiska och digitala, är ett bra sätt att involvera invånarna som är ute och rör sig i Landskrona varje dag. Det ger oss ett bredare perspektiv i arbetet med trygghetsfrämjande åtgärder, säger trygghetssamordnare Annika Wågsäter i ett pressmeddelande.

Bilden ovan: 103 kommentarer om belysningen i Landskrona har kommit in via Facebook och ett 30-tal via hemsidan. De mest utpekade ställena kommer nu åtgärdas. Karta: Landskrona stad