Trots återremiss – väntat ja till stor fastighetsaffär på norr

När kommunfullmäktige återigen tog upp frågan om de stora fastighetsbytesaffären på Karlslund/Norrestad under måndagskvällen så röstades den som förväntat igenom av treklövern L+M+MP, med stöd av SD. Lika förväntat röstade socialdemokraterna emot.
Frågan om fastighetsaffären där Landskronahem säljer 265 lägenheter på Silverängen till Paulssons fastigheter, och samtidigt köper 245 lägenheter på Kopparängen av samma bolag, har gått som en vattendelare genom Landskronapolitiken. 37,5 miljoner kronor betalar Paulssons emellan.
Det socialdemokraterna ifrågasatt är underlaget för värderingen av husen på Koppargården. Redan när beslutet togs i Landskronahems styrelse röstade S emot affären, och på kommunfullmäktigemötet den 3 april drev S igenom en så kallad minoritetsåterremiss. Tillbaka hos kommunstyrelsen hände dock inget i sak med förslaget, och förra måndagen röstades det alltså igenom i kommunfullmäktige.
Affären gör Landskronahem till enda fastighetsägare på Kopparängen, och enligt Landskronahems styrelseordförande Kenneth Håkansson är den nödvändig för att genomföra den omvandling av området som ligger i framtidsplanerna. Planer som ev. kan innebära rivning av fastigheter.