Trots protester – bygglov för återvinningsstation i Härslöv

Företaget FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) fick under tisdagen bygglov för att ställa en återvinningsstation på Aspavägen i Härslöv, i närheten av skolan. Just en återvinningsstation är något som byalaget i Härslöv har efterlyst i flera år. När Stadsbyggnadsförvaltningen gjort så kallat grannhörande så är det dock tre kringboende som haft synpunkter. Ökad trafik, säkerhetsrisker i och med närheten till skolan, risk för ohyra och nedskräpning är några invändningar som grannarna haft. Det är dock inte tillräckligt tungt vägande anser förvaltningen i sin skrivelse. Förvaltningen menar att man får räkna med viss trafik i närheten av ett bad och en skola, att det inte kommer ske någon matsortering och att det är FTI:s ansvar att se till att det städas. Förvaltningen påpekar också att skolbarn inte får visats på den aktuella grusplanen under skoltid, och att den är tillräckligt stor för att en lastbil kan komma åt att tömma kärlen utan att behöva backa.

Bilden ovan: FTI får bygglov för att placera en återvinningsstation på Aspavägen i Härslöv – trots invändningar från grannar. (Bilden är en genrebild). Foto: Mostphotos