Derome köper mer mark i Norra Borstahusen för sex miljoner kronor

Derome Hus AB är ett av de företag som bygger, och har byggt hus, i Norra Borstahusen. Första etappen av företagets byggande i kvarteret Strandstaden på gamla campingen är avslutat, och nu är Derome inne på andra byggetappen, som får säljstart inom kort. I och med köpet av den tomtmarken, fick Derome också option på att köpa mer mark i närheten. Den optionen vill nu Derome utnyttja, och enligt ett nyligen framtaget avtal köper företaget ytterligare mark på tomten Dyningen 1 för knappt sex miljoner kronor. Enligt avtalet har Derome ett år på sig att börja bygga från det att de fått tillgång till marken. Under torsdagen godkändes avtalet av kommunstyrelsen, och nu går det vidare till kommunfullmäktige för slutgiltigt godkännande.

Bilden ovan: Så här tänker sig Derome hus AB att de nya husen på Dyningen 1 ska se ut. Illustration: Derome