Frågan om tvångsinlösen av skandalkåk till Högsta domstolen

Turerna kring den gravt eftersatta hyresfastigheten Delfinen 15, i hörnet av Sankt Olovsgatan och Rönnebergsgatan på Öster, har varit många. På grund av den mångåriga och direkt hälsovådliga misskötseln så har kommunens drivit linjen att huset inte bara ska tvångsförvaltas, vilket är det vanliga, utan även tvångsinlösas. Det betyder alltså att ägaren genom en dom i domstol tvingas lämna ifrån sig huset mot en fastställd ersättning. När frågan var uppe i mark- och miljödomstolen fick kommunen rätt. Men det beslutet har inte vunnit laga kraft eftersom fastighetsägaren, som bor i Göteborg, överklagade till nästa instans, Mark- och mijööverdomstolen. Mark- och miljödomstolen ville dock inte pröva fallet. Nu har frågan gått vidare till landets högsta juridiska instans, Högsta domstolen. Denna gången är det dock inte fastighetsägaren själv som vänt sig till domstolen, utan hans dotter. Det hon vill ha prövat är frågan om pappan verkligen varit kapabel att företräda sig själv i målet, med tanke på hans sjukdomsbild. Dottern utsågs nyligen till god man för sin pappa.

Bilden ovan: Hyresfastigheten Delfinen 15 står nu under kommunal tvångsförvaltning. Hyresgästerna har flyttas ut på grund av den hälsovådliga boendemiljön. Foto: Arkiv