Frågetecken kring avtal om Lantmännen-tomten

Svalövs kommun fick en halv miljon kronor i rabatt på köpet av gamla Lantmännen-tomten, mot att säljarna stod för att ta bort några av föroreningarna man hittat. Nu menar en av de två säljarna till fastigheten att han inte kände till tilläggsavtalet där det stod. Och det kan ställa till det för kommunen.

– Jag har fått det (tilläggsavtalet, red. anm.) och är förvånad. Någon reaktion kommer det säkert bli, men vad som kommer får vi se, säger Ingmar Rundberg.
Han är en av två ägare till Skånska Lager Svalöv KB, som Svalövs kommun år 2014 köpte den gamla Lantmännen-tomten av för 4,4 miljoner kronor.
Köpekontraktet har Ingmar Rundberg undertecknat. Dock inte tilläggsavtalet, som han såg för första gången i förra veckan efter mejlkontakt med samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg.
Tilläggsavtalet går kortfattat ut på att säljaren sänkte priset med 500 000 kronor mot att de tog hand om föroreningar som hittats på marken (se faktaruta).
– Jag kan inte förstå hur man kan sälja något med underskrift av bara en 50-procents ägare, säger Ingmar Rundberg.
Kommunen anser att man har äganderätten, eftersom kommunen har betalat summan enligt köpekontrakt och tilläggsavtal, 3,9 miljoner kronor.
– Delägaren har gett bilden av att allt är klart mellan dem. Jag skulle rekommendera Ingmar att ta hela den delen med den andre delägaren. Jag kan inte se att kommunen har något ansvar i detta läget, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Olof Röstin (M) som betonar att kommuen har haft fullständig öppenhet arbetet igenom.
– Min bedömning är att det är en sak mellan de två delägarna, säger Olof Röstin.
Köpet har inte registrerats hos Lantmäteriet, som håller på att behandla ägarbytet.

FAKTA:
Föroreningarna på gamla Lantmännen-tomten

Problemet med föroreningar på fastigheten har varit två. Dels några nedgrävda jutesäckar med betat utsäde, där man funnit kvicksilver. De säckarna har säljaren Skånska Lager Svalöv KB tagit bort.
Dels var det en liten mängd jordmassor, förorenat av bland annat PAH (polycykliska aromatiska kolväten). Där har kommunen, efter diskussioner med Söderåsens miljöförbund, fått lov att göra så kallad ”hårdgjord yta” och inte bygga bostäder just där. Kostnaden för att göra den hårdgjorda ytan över de förorenade massorna, uppskattas till cirka en miljon kronor för kommunen.

Foto: Maarten van den Haak