Fritidshemmens Dag firades i Glumslöv

Andra tisdagen i maj firar man, runt om i landet, Fritidshemmens dag. Fritidshemmet i Glumslöv lyfte i år upp betydelsen av en meningsfull fritid i samband med sitt firande.

Den 9 maj var det dags för Fritidshemmens Dag. Syftet eller temat för årets dag var ”Lära, leva och utvecklas” där man på Glumslövs Fritidshem belyste vikten av en meningsfull fritid, alltså tiden utanför skolan, för barn.
Bland annat tog man upp hur viktigt det är att ha både kompisar och varierade och meningsfulla aktiviteter i grupp såväl som individuellt. Numera är fritidshemmen en del av läroplanen (Lgr11) tillsammans med de övriga skolformerna, vilket gör att även fritidshem är en lärande miljö med lärande mål inom skapande och olika estetiska uttrycksämnen, natur och teknik, lek och rörelseaktiviteter och inte minst det sociala samspelet med demokrati och inflytande över sin fria tid.
På Glumslövs fritidshem med cirka 120 elever i åldrarna 7-10 år överraskade eleverna med ballonger vid ingångarna på morgonfritids och när skoldagen var slut tågade man tillsammans, med musikinstrument, ner till Idrottsplatsen och spelade ”All brännboll” och åt nygrillade hamburgare och drack Festis. Eleverna hann leka fritt tillsammans och sedan rundades dagen av med en lugn fruktstund tillbaka på fritids.

Åsa Christensson, Glumslövs fritidshem

Foton: Privata