Grönt ljus från länsstyrelsen – Befesa Scandust får starta igen

Metallåtervinningsföretaget Befesa Scandust har fått tillstånd att starta sin verksamhet igen. Under torsdagen meddelade länsstyrelsen företaget tillstånd, det uppger Befesa Scandust på sin hemsida. Det var i mitten av december förra året som länsstyrelsen beslutade om ett akut stopp för verksamheten, efter att provtagningar bekräftat det som redan misstänkts: rekordhöga halter av cyanider och även tungmetaller i mark och vatten på och bredvid Befesas anläggning på varvshalvön. Företaget har under de fem månader som gått sedan stoppet vidtagit en rad åtgärder och bland annat bytt till en torr process för det zinkzlam som tidigare varit utsläppskällan när det förvarats direkt på marken där beläggningen varit otät. Tidigare har den 24 april meddelats som preliminärt återstartsdatum för företaget, under förutsättning att Befesa skickat in en rad kompletteringar i dokumentationen som länsstyrelsen krävt. Enligt SVT Nyheter räknar företaget med att kunna starta den 15 maj. Även om Befesa nu får starta produktionen så återstår många års arbete med sanering av mark och vatten. En förundersökning om eventuellt miljöbrott pågår fortfarande.