Hotell Öresund vill bygga bostäder

Vårdboende kan också finnas i framtidsplanerna

I oktober nästa år går flytten för Hotell Öresund till Jönsaplan. Frågan om vad som händer med de anrika lokalerna på Selma Lagerlöfs väg har nu fått lite tydligare svar – bostadsbygge, och eventuellt äldreboende och kontor finns i planerna.

Det som hänt rent konkret är att stadsbyggnadsnämnden i förra veckan beslutade att påbörja två nya planprocesser. En gäller parkeringen bakom hotellet mot Slottsgatan. Där vill ägarna klassa om den i detaljplanen så att den tillåter bostäder och ”centrumverksamhet”. På parkeringen vill Thanda group, som äger Hotell Öresund, bygga bostäder. I så fall rivs den före detta möbelbutiken där daglig verksamhet håller till idag.
– Som det ser ut nu så bygger vi och utvecklar fastigheten själva, säger Göran Andersson vd för Thanda AB som äger Hotell Öresund.
– Men det är inget som är klart. Vi har kontakter mer flera fastighetsbolag som har visat intresse.

Parallellt med planändring för parkeringen så fick också förvaltningen i uppdrag att börja med planarbete för den andra delen av Kvarteret Slottsplatsen som Hotell Öresund äger, alltså hotellets byggnader. Där är önskemålet att klassningen ändras från hotellverksamhet till bostäder, centrumverksamhet och vård. I dag ligger all mark och byggnader som tillhör Hotell Öresund i en och samma fastighet. Men så kommer det inte förbli berättar Göran Andersson.
– Den kommer styckas upp i tre fastigheter. Parkeringen där det blir bostäder blir en, gamla hotellet blir en och tegelbyggnaden längs Selma Lagerlöfs väg där det idag blir gym blir en.
– Tegelbyggnaden är den som är enklast att bygga om till bostäder, men vi hade gärna sett att det blivit ett vårdboende där. Det är därför vi också har med ”vård” i önskemålen. Det ligger ju redan ett vårdboende på andra sidan gatan och förbindelsegången mellan husen skulle kunna öppnas igen.

Nyligen skrev Papperstidningen om att LA School of Sports lämnat in en ansökan till Skolinspektionen om att få starta gymnasieskola i Landskrona. Bland annat med linjen Hotell- och restaurang, en linje som nu försvinner helt från det kommunala gymnasiet i och med att sista årskullen tar studenten. Även där har Hotell Öresund haft ett finger med bekräftar Göran Andersson.
– Vi har haft diskussioner med LA School of Sports om just restaurangutbildningen. Vi är väldigt beroende av att få bra personal som det råder brist på. Om de eleverna hamnar i Malmö eller Helsingborg så kommer de stanna där, men kommunen har visat ett fullständigt ointresse i den frågan. Vi har ju haft restaurangelever hos oss i många år och själva drivit utbildningen de sista tre åren.
Hur det går att med LA School of Sports ansökan återstår att se. Som Papperstidningen tidigare rapporterat så är både tjänstemän och politiker tveksamma eftersom det förväntas påverka den nya kommunala gymnasieorganisationen negativt.

Bilden ovan: Det markerade området i kvarteret Slottsplatsen mellan Selma Lagerlöfs väg och Slottsgatan kommer nu få ny detaljplan. Det för att göra det möjligt att bygga bostäder där. Karta: Landskrona stad