Insänt: ”Svalövs kommun växer som aldrig förr”

Insändare, signerad kommunalråden i Svalöv, Birgitta Jönsson (S), Olof Röstin (M) och Torbjörn Ekelund (L):

 

”En vinstlott på sikt, men en utmaning nu.

Vi växer. Det är bra.
Befolkningstillväxten i Svalövs kommun slår alla rekord. Det är bra. Det har helt undanröjt risken att behöva lägga ner någon skola i kommunen. Det ger också fler kunder till de få butiker vi har kvar, vilket gör att vi får samhällsservice även rörande post, bank och apotek, på köpet, nära där vi bor. Motsatsen, att kommunen skulle stått stilla eller till och med fått färre invånare hade sakta lett fram till att våra samhällen i kommunen sakta tynat bort.

Ekonomin blir ansträngd i början.
När en kommun växer så hinner inte inkomsterna med i riktigt samma takt. Det dröjer ofta till nästkommande år innan man får intäkter av det ökade antalet medborgare. Detta beror på att hela Sverige stämmer av invånarantalet i november månad. Detta värde ligger sedan till grund för hur man tilldelas skattemedel under det kommande året. Kostnaderna, däremot. Infinner sig från och med dag nummer 1. Befolkningsprognoserna, som också är ett underlag för budgetarbetet, visar på befolkningstillväxt de närmaste åren.

Vi har ”förbetalt” Söderåsbanan.
Kommunens ekonomi gar varit robust de senaste åren. Resultaten, så när som på några enstaka år, har varit enligt plan eller till och med större än planerat. Ekonomi har varit så god att vi till och med har kunnat stoppa undan pengar för att finansiera utbyggnaden av Söderåsbanan. Våra ekonomiska åtaganden för denna enorma investering kommer att vara klara betydligt snabbare än den ursprungliga planen.

Därför kan vi inte göra några ”stordåd” nu.
Då vi nu står inför fortsatt befolkningstillväxt, med intäkter som är fördröjad upp till ett år, så är budgetutrymmet minimalt. Det kommer inte att finna utrymmen för några extravaganser de närmaste åren, tills befolkningstillväxten åter planat ut. Då är tiden och ekonomin redo att ta nästa språng mot framtiden. De kommande åren blir dock kärva. För 2018 behövs en minskning av kostnaderna på 24 miljoner för att klara de ekonomiska målen. För 2019 behövs 32 miljoner. Den politiska ledningen jobbar intensivt, tillsammans med förvaltningen för att hitta dessa kostnadsreduceringar utan att det drabbar de äldre, eller barnen i våra skolor. De äldres ålderdom och barnens framtid måste värnas.

Alla politiker vet spelreglerna.
Samtliga partier i kommunfullmäktige har informerats om läget och vi ser med spänning fram emot om dessa partier har några idéer på hur vi skall påverka både kostnader och intäkter så att vi får en budget i balans.”

 

Birgitta Jönsson (S), kommunalråd 

Olof Röstin (M), kommunalråd

Torbjörn Ekelund (L), kommunalråd