IP Only vill bygga fiber till alla på landet

IP Only har efter en stor marknadsföringskampanj sprungit förbi både Svenska stadsnät och nu nedlagda BillTeck, när det gäller att planerna att bygga ut bredbandsfiber på Svalövs landsbygd. I onsdags skrev företaget på ett samarbetsavtal med kommunen.

”Målet är att alla invånare, företag, föreningar och fritidshus utanför tätort ska ha möjlighet att att ansluta sig till en bredbandsuppkoppling genom en fiberanslutning”, står det i samverkansavtalet.
– Vår ambition är att se till att så många som möjligt i hela Sverige ska få tillgång till nya infrastrukturen. Just här i Svalöv handlar det om att vi adresserar ungefär 2400 fastigheter och företag. Vår ambition är att göra detta utan statligt bidrag. För att göra detta så kräver det en kritisk massa av anslutningar. Vi har nu sex månader på oss att adressera och samla in intresset och avtal för att verkligen kunna bygga till samtliga, säger Johan-Christer Svensson, regionchef på IP Only.
I dagsläget har företaget gått ut med erbjudande till cirka 1600 fastigheter, främst längs riksväg 110 ända upp till Bjuv, men också där nu nedlagda bredbandsföreningen BillTeck ville bygga ut, i bland annat Svalövs södra kommundel.
De cirka 2400 fastigheter som IP Only går ut med erbjudande till, motsvarar ungefär, men inte riktigt, de antal potentiella anslutningar som finns på landsbygden i kommunen, berättar Gustav Ljungquist, regionsansvarig säljare på dotterbolaget byNet, som arbetar mot landsbygden.
– Med avtalet vill vi få fiber i hela kommunen. De vita fläckar som kan bli utan fiberutbyggnad, de får vi hantera längre fram. Men de ska bli så små som möjligt och helst obefintliga, säger Olof Röstin (M), samhällsbyggnadsnämndens ordförande.
Kommunens bredbandsstrategi säger att 95 procent av kommunvånarna ska ha tillgång till minst 100Mbit/s bredband år 2020.
– I och med avtalet så pekar vi från kommunen på en aktör på marknaden som vi tror på, en aktör som vi tror kan bygga ut minst så snabbt som vår bredbandspolicy säger, troligtvis snabbare, säger Olof Röstin (M).
Svenska stadsnät har byggt ut fiber i kommunens tätorter. De sökte statliga pengar för att bygga ut fibern även på landsbygden, men kompletterade inte sin ansökan till Länsstyrelsen.
– Beslut från Länsstyrelsen kom den 5 april och då tillföll ju inga bidrag till de som sökt i Svalövs kommun. Det ställde saker på sin spets. Den spetsen innebar: vilka kan bygga fiber på landsbygden utan bidrag? En viktig fråga för oss i kommunen är att följa vår bredbandsstrategi, säger Olof Röstin (M).
När man kan börja gräva, beror på hur snabbt folk tecknar sig för avtal, menar Gustav Ljungquist från byNet. Det vore möjligt med byggstart innan året är slut, menar han.
– Där intresset är störst, där kommer vi bygga ut först, säger han.
– Vi brukar inte ge upp. Ser vi att det saknas x antal i ett område, då jobbar vi stenhårt tillsammans med de boende för att lösa det. Det är väldigt viktigt att man är med från början, säger Johan-Christer Svensson.
– Uppnår vi den kritiska massan som vi behöver för att kunna bygga ut, så är det 24 månader som projektet kommer ta från början till slut. Men det går oftast att bygga mycket fortare om man får ordning på markavtalen, om man pratar med varandra grannar emellan och stöttar varandra i det här. Det är den kritiska biten, att det är klart. För innan det är klart så kan vi inte bygga.
Vad innebär en kritisk massa?
– Det innebär att majoriteten i ett område vill teckna sig för oss. Det är jättesvårt att säga siffror, säger Gustav Ljungquist.
Vad kan prislappen tänkas landa på för en anslutning?
– Vi håller på och utreder det. Det är lite nya områden här. Erbjudanden kommer på posten. Prislappen är inte riktigt fastställd, säger Johan-Christer Svensson.
– Det kommer bli väldigt nära det som var i tätorterna (19 900 kr red.anm), säger Olof Röstin (M), som håller fram att det går att söka rot- och rit avdrag.
Samverkansavtalet gäller fram till och med år 2020.

Fotnot: IP Only har ett informationsmöte för allmänheten tillsammans med kommunrepresentanter tisdagen den 2 maj klockan 19 i Folkets Hus i Svalöv. 

 

Bildtext:
Både nu nedlagda BillTeck och Svenska stadsnät har misslyckats att få statliga pengar att bygga ut bredbandsfiber på Svalövs landsbygd. Men nu vill IP Only bygga bredbandsfiber på landsbygden i Svalövs kommun utan statliga pengar. I förra veckan skrev företaget på ett samverkansatal med Svalövs kommun. Här tecknar samhällsbyggnadsnämndens ordförande Olof Röstin (M), Johan-Christer Svensson från IP Only och kommunens samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg under avtalet.