Kommunen hyr in sig på Öster för nytt HVB-boende

Alla kommunens HVB-boenden för ensamkommande flyktingbarn ligger idag i Karlslund/Norrestad. Genom att hyra in sig i två fastigheter på Öster vill kommunen ändra på den saken.
– Det är ingen hållbar situation att samla så många unga män inom ett och samma område, kommenterar Torkild Strandberg (L), ordförande i kommunstyrelsen som under förra veckan hade uppe ärendet på sitt bord.
För 1,2 miljoner kronor per år kommer teknik- och serviceförvaltningen hyra två fastigheter på Östergatan där det ska bli 15 platser för HVB-boende. Tanken är att platserna enkelt ska kunna ställas om till stödboende när det finns behov av sådana. Hyreskostnaden hamnar hos individ- och familjeförvaltningen, men eftersom flera av förvaltningens hyreskontrakt på Karlslund/Norrestad upphör i år så ska det inte behövas några extrapengar i budgeten.