LA School of Sports vill starta gymnasium

– men det kan ställa till det för nya Öresundsgymnasiet menar tjänstemän

”LA Highschool of sports” skulle bli namnet på den nya gymnasiefriskolan enligt en ansökan som nyligen skickades till Skolinspektionen, den statliga myndighet som beviljar tillstånd för friskoleverksamhet. Bakom ansökan står bolaget Outstanding Education AB, med delvis samma styrelse som LA School of Sports.

Det är fyra gymnasieprogram som Outstanding Education AB vill driva i Landskrona: Ekonomiprogram, Samhällsvetenskapligt program med inriktning medier, information och kommunikation, Restaurang- och livsmedelsprogrammet med inriktning kök och servering och Handels- och administrationsprogrammet med inriktning handel och service.
De tre sista gymnasieprogrammen är sådana som funnits inom Landskronas kommunala gymnasieutbud, men som håller på att fasas ut i den nya gymnasieorganisationen som gäller från i höst. Undantaget är Samhällsvetenskapligt program som även kommunen erbjuder, och planerar att fortsätta erbjuda.
Precis som för åk 4-9 skolan LA School of Sports (f.d. BoIS-akademi) så är tanken att LA Highschool of Sports ska ha en idrottsprofil. Planerad start är höstterminen 2018. Första året tas enligt ansökan totalt 101 elever in till de fyra programmen, fullt utbyggd ska skolan vara år 2022, och då ha 288 elever.

Kommunens två gymnasieskolor håller nu som bäst på att omorganiseras, bland annat slås Allvar Gullstrand gymnasiet och Selma Lagerlöf gymnasiet från höstterminen ihop till en enhet med namnet Öresundsgymnasiet. Och just att den omorganisationen krockar med friskoleplanerna är något som oroar utbildningsförvaltningens tjänstemän. Där har man utgått från ett visst elevunderlag för omorganisationen, en kalkyl som kan spricka ifall elever försvinner till ett frigymnasium.
”Med hänsyn tagen till de utredningar som finns kring gymnasiemarknaden i Landskrona stad samt de söktrender vi ser i kommunen och i samverkansområdet är det högst sannolikt att en nyetablering i Landskrona stad innebär en väsentlig förändring för den kommunala gymnasieskolans elevunderlag.” skriver utbildningsförvaltningen i sin tjänsteskrivelse.
En osäkerhetsfaktor för omorganisationen alltså, till saken hör att det i kommunens mer långsiktiga planer ligger att åter starta Ekonomiprogrammet och Handel- och administrationsprogrammet under läsåret 2018/2019.

– Under förra läsåret gjordes en väldigt omfattande utredning av gymnasiet i Landskrona, säger Anders Grundberg, chef för utbildningsförvaltningen.
– Det har i många år dragits med en ekonomi som blöder. En extern granskare kom fram till att det är samma söktrender här som i övriga Sverige. Generellt så väljer eleverna inte utifrån framtida yrke, och det är tydligt att man väljer en större stad framför en mindre. Eleverna väljer också utifrån livsstil, de söker till skolor där eleverna liknar dem själva. Den stora gruppen är beredd att resa. Så finns det de som gör sitt val utifrån att de inte vill resa – det är de vi riktar in oss på med en gemensam gymnasieskola med ett begränsat programutbud.
– Om antalet elever som kan tänkas välja våra utbildningar minskar ytterligare så finns det en risk för att det påverkar oss så att vi inte kan hålla den kvalitén på utbildningen som vi vill ha.
Anders Grundberg tror inte att Skolinspektionen kommer att behandla ansökan innan sommaren.
– Nej, vi är snart i mitten på maj och enligt regelverket ska de lämna svar senast den 1 oktober, så det tror jag inte.

Under onsdagens möte skulle utbildningsnämnden ta ställning till saken, och beslutade då att anta förvaltningens skrivelse som sin egen – alltså med synpunkter på vad en ny gymnasiefriskola skulle kunna betyda för det kommunala gymnasiet.
– Det var ett enhälligt beslut, berättar Lisa Flinth (L), utbildningsnämndens ordförande.
Ditt parti Liberalerna är i allmänhet positiva till friskolor, men här skickar ni vidare förvaltningens farhågor?
– Därför är jag nöjd med att detta inte är ett negativt svar, utan bara en beskrivning av vilka konsekvenser en gymnasiefriskola skulle kunna få för det kommunala gymnasiet, säger Lisa Flinth.
– Hur man än vänder och vrider på saken så är det tydligt att det skulle få en påverkan, säger hon och fortsätter.
– Vi är överens i nämnden om att vårt uppdrag är att se till att det finns gymnasieutbildningar i Landskrona både för den som vill plugga vidare och för den som vill jobba efter gymnasiet. För oss är egentligen det primära att våra gymnasieungdomar lyckas med sin utbildning, inte var de går den utbildningen. Men om Landskrona ska kunna vara en attraktiv boendekommun så måste det finnas gymnasieutbildningar för båda de grupperna. Just nu finns det bara kommunalt gymnasium i Landskrona och det är det som vi måste utgå ifrån.

LÄS OCKSÅ: ”Vi måste vara bättre än andra gymnasieskolor”

Bilden ovan: Årskurs 4-9-skolan LA School of Sports erbjuder ett flertal idrotter som tillval i undervisningen, till exempel ridning. Nu har skolan ansökt om att även starta gymnasium. Men kommunens tjänstemän tror att det kan påverka det kommunala gymnasiet negativt. (Bilden är tagen vid ett tidigare tillfälle).