LSR och Landskrona Energi byter mark med varandra

LSR vill bygga ut sin återvinningscentral på Stuverigatan. För att göra det så behöver LSR använda mark som nu tillhör Landskrona Energi, fastigheten Vevstaken 20. I ett nytt avtal mellan de båda kommunala bolagen överlåter därför Landskrona Energi marken till LSR, samtidigt som LSR säljer annan tomtmark på Varvshalvön till Landskrona Energi. Det rör sig om cirka 8000 kvadratmeter mark vid Gasverksgatan. Det passar Landskrona Energi bra, eftersom den gränsar till deras anläggning och huvudkontor på Gasverksgatan. Idag finns en hundrastgård på tomten. Den får flytta på sig, men inte så långt. Den kommer istället hamna något 100-tal meter längre söderut, i korsningen mellan Varvsgatan och Gasverksgatan.

Bilden ovan: Hundrastplatsen vid Gasverkgatan får flytta på sig, men inte så långt. Den hamnar vid korsningen Varvgatan-Gasverksgatan. Karta: Landskrona stad