Norlandia och Attendo tar över äldreboenden

Två kommunala äldreboenden ska privatiseras: Kassakrokens och Skiftesvägens. Beslutet om att lägga ut driften av dessa på entreprenad togs av omsorgsnämnden redan i maj förra året, men i och med nämndens senaste möte så är det också klart vilka som får entreprenaden: det blir Norlandia Care AB tar över driften av Kassakrokens äldreboende, och Attendo Sverige AB tar över driften av Skiftesvägens äldreboende.

Det är omsorgsförvaltningen som gjort upphandlingen, totalt kom det in sju anbud på driften av de båda äldreboendena. På båda äldreboendena så kommer alla anställda, totalt 120 personer, att gå över till den nya arbetsgivaren.
– Det är positivt att två olika företag har tilldelats driften av äldreboendena. Det ökar mångfalden och gör det möjligt för en kvalitativ utveckling inom omsorgsförvaltningens verksamhetsområde, säger Jan Allan Beer (L), ordförande i omsorgsnämnden till kommunens hemsida.
Några avtal har inte tecknats ännu, det kan ske tidigast den 7 juni, för då går perioden för att överklaga beslutet om vilka som tilldelats entreprenaden. Planen är att Norlandia och Attendo tar över driften den 1 november i år.

Bilden ovan: Kassakrokens äldreboende vid Parkgatan kommer att drivas av Attendo från den 1 november i år. Foto: Landskrona stad