Ny detaljplan öppnar för bostäder vid gamla Schlasbergs

Äldre Landskronabor känner det som Schlasbergs gamla fabrik. I den kommunala detaljplanen heter det kvarteret Lejonet. Vad man än kallar området mellan Ringvägen, Stenorsvägen, Enoch Thulins väg och Pilåkersgatan, där bland annat Kunskapsskolan och Skånes auktionsverk håller till, så kan det vara förändring på gång där. Ett förslag till ny detaljplan för området, och ett exploateringsavtal med fastighetsägarna, ger möjlighet att ha nya verksamheter eller bostäder där.
– Vilka planer som finns får du fråga markägarna om. Men eftersom det är de som bekostar detaljplaneändringen så utgår jag från att de har framtidsplaner, kommenterar Torkild Strandberg (L), ordförande i kommunstyrelsen som nu skickat vidare beslutet för antagande i kommunfullmäktige.

Bilden ovan: Det kan bli bostäder vid Schlasbergs gamla fabrik vid Ringvägen. Åtminstone finns det snart en detaljplan som tillåter detta. Foto: Landskrona stad