SD: Svalöv bör åtalsanmäla Marianne Zackrisson

Sverigedemokraterna vill att Svalövs kommun åtalsanmäler den tidigare ordföranden för Söderåsens miljöförbund, Marianne Zackrisson (S).

– Vi har en ordförande som helt gått utanför sitt eget mandat samtidigt som vi har en direktion som inte agerar, säger Teddy Nilsson (SD), oppositionsråd i Svalövs kommun.
Därför vill SD nu att Svalövs kommun ska åtalsanmäla Marianne Zackrisson. Då skulle man också få en grundlig genomgång och få reda på hur långt ansvaret sträcker sig i den politiska ledningen, direktionen, menar han.
– Det visar sig vid en utredning eller ett åtal vem som bör frias, säger Teddy Nilsson som dock vill betona att miljöförbundet är viktigt och behövs.
– Men för miljöförbundets goda ryktes skull, så bör det göras en grundlig genomgång.
– Det är en förtroendefråga.

Sverigedemokraterna vill att Svalövs kommun åtalsanmäler tidigare ordföranden i Söderåsens miljöförbund, Marianne Zackrisson (S). På bilden: Teddy Nilsson (SD), oppositionsråd i Svalöv.

Detta har hänt:

Som ordförande för Söderåsens miljöförbund skrev Marianne Zackrisson (S) från Perstorp på en miljonfallskärm med tidigare miljöchefen Helena Holmgren den 23 mars 2016. Hon fick 33 månadslöner á 59 000 kronor för att sluta. Frågan är om Marianne Zackrisson hade juridisk rätt att sluta det avtalet utan delegation från miljöförbundets övriga politiska ledning. Avtalet innebar enligt miljöförbundets revisorer ”ett långsiktigt ekonomiskt åtagande på förbundet om sammanlagt 2,5 miljoner kronor” och att miljöförbundet inte uppfyllde sina budgetmål för 2016. Revisorerna har föreslagit att inte ge Marianne Zackrisson ansvarsfrihet för det beslutet. Fyra av miljöförbundets fem medlemskommuner vill inte heller bevilja ansvarsfrihet för tidigare vice ordförande Marcus Zadenius (L).

 

 

 

 

 

 

 

Bildtext stora bilden: I Papperstidningen Svalövsbygden vecka 17 skrev vi om den skarpa kritiken som miljöförbundets egna revisorer riktar mot tidigare ordföranden Marianne Zackrisson (S).

 

Svalöv kräver formell förklaring från miljöförbundet

Nu begär Svalövs kommun in en formell förklaring för hela händelseförloppet kring tidigare miljöchefen Helena Holmgrens miljonfallskärm från Söderåsens miljöförbund (se ovan ”Detta har hänt”).

– Den förklaringen ska gälla hela det förhållandet att direktionen får en anmärkning av revisorerna, inte bara den isolerade händelsen med överenskommelsen, säger Torbjörn Ekelund (L), som övertagit Marcus Zadenius plats som vice ordförande i miljöförbundet.
Miljöförbundets revisorer har föreslagit att inte ge Marianne Zackrisson (S) ansvarsfrihet för hennes överkommelse om den tidigare miljöchefens miljonfallskärm. Fyra av miljöförbundets fem medlemskommuner vill inte heller bevilja tidigare vice ordförande Marcus Zadenius (L) ansvarsfrihet.
För att en kommun ska kunna ta ett sådant beslut, så krävs det först en formell förklaring från miljöförbundets direktion och personliga förklaringar från de ledamöter som avgått, berättar Torbjörn Ekelund.
– Här gäller det för miljöförbundet, där jag numera ingår, att se till att städa upp den här problematiken och inte sopa den under mattan. Det här ska redas ut på ett tydligt, öppet och transparent och rättssäkert sätt, säger Torbjörn Ekelund.
I tisdags hade Torbjörn Ekelund i uppdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott att lägga fram en fråga för miljöförbundets direktion. Svalöv vill att direktionen tar ställning till om man ska rekommendera medlemskommunerna att åtalsanmäla Marianne Zackrisson eller inte. Att revisorerna föreslår att inte bevilja ansvarsfrihet för Marianne Zackrisson är allvarligt, menar han.
– Det är så allvarligt att det kan finnas fog för en åtalsanmälan, säger Torbjörn Ekelund.
I skrivande stund vet vi inte vad direktionen anser.
Om SD:s krav på att Svalöv ska åtalsanmäla Marianne Zackrisson (se artikel ovan), säger han:
– Det kan mycket väl bli så. Men det viktigaste av allt i en så besvärlig situation, är att man måste vara noggrann. Det är aldrig klokt att rusa iväg i en riktning, utan man måste ta det steg för steg i rätt ordning.
– Om man rusar iväg, så kan det bli fel antingen mot skattebetalarna, mot regelverket eller så kan det utsätta personer för onödig påfrestning. Det är alltid lätt att vara snabb och döma, men man måste vara noggrann när man gör det. Det är därför vi inleder den här processen.

 

Söderåsens Miljöförbund

Söderåsens Miljöförbund är ett kommunalförbund som fungerar som gemensam miljöförvaltning för kommunerna Bjuv, Klippan, Perstorp, Svalöv och Örkelljunga. Förbundet styrs av politiker, två ledamöter från varje medlemskommun ingår i direktionen.