Stort steg framåt för en ekoby

De vill skapa ett nytt bostadsområde i harmoni med sin närmiljö. Förra veckan kom ett besked som tar idén om en ekoby i Röstånga ett stort steg framåt. På lördag hålls ett öppet informationsmöte på Turistbyrån.

Planerna på en ekoby i Röstånga har funnits i ett par år nu. För några dagar sedan kom det slutliga beskedet från Jordbruksverket att föreningen får EU-pengar till ett Leaderprojekt.
– Det är lite mindre än två miljoner kronor. 900 000 går till Fojab Arkitekter i Lund som hjälper oss med detaljplan, att rita med mera, säger Viktor Zaunders, kassör i föreningen och blivande projektledare på halvtid.
Fram till hösten 2019 ska de intresserade nu skaffa så mycket information som möjligt och planera för att kunna ta ställning till om det är möjligt att bygga en ekoby på en åtta hektar stor markbit i Röstångas sydvästra utkant (se karta).

Området där föreningen vill bygga en Ekoby i Röstånga, är markerat med rött.

De har ett markanvisningsavtal med kommunen som räcker till sommaren 2019. Det innebär att de fram tills dess har första tjing på att köpa loss marken.
På lördag håller de ett öppet informationsmöte på turistbyrån i Röstånga. Ett av syftena är att informera, men också att se vilket intresse som finns.
– Syftet är att presentera var vi är i projektet. Sedan vill vi också prata om hur man kan vara med på event. Vi vill ju vara öppna utåt.
– Vi vill kolla på vad det finns för intresse. Vi vill kommunicera utåt men behöver också input och få tag i folk som är intresserade, säger Viktor Zaunders.
Mycket återstår att lära, till exempel hur man bäst bygger hållbart, hur man skapar energi lokalt, om man ska ha närvärme, mikroelnät, hur ska man göra med matproduktionen, vilken typ av hus och upplåtelseformer ska det vara, hur ska man lösa vatten- och avloppsfrågorna.
En annan viktig aspekt är den sociala, att skapa en boendemiljö som möjliggör sociala aktiviteter, om öppna ytor, gemensamt bibliotek eller odling, berättar Viktor Zaunders.
– En ekoby för mig är ett boende där man medvetet arbetar med de ekonomiska, ekologiska, sociala och kulturella perspektiven på sitt boende och leverne.
Än så länge är det tio personer (fem hushåll) som den ekonomiska föreningen Röstånga ekoby består av.
– Maximalt 40 hushåll eller boende planerar vi för, säger Viktor Zaunders.

 

Öppet infomöte

Öppet informationsmöte på Turistbyrån i Röstånga lördag den 20 maj klockan 10-13.
Kontakt: info@rekobyn eller mobil 0733- 907 011.
Mer info på www.facebook.com/rekobyn

 

Röstånga ekoby

Tanken är att bygga en ny del av Röstånga utifrån ekoby-principer. Föreningen vill skapa en boendegemenskap som ”främjar ett insiktsfullt och närvarande sätt att leva och med förutsättningar för en livsstil som motverkar olika sorters segregation (ålders-, ekonomisk-, etnisk-, stadsbor – landsortsbor) och medverkar till en livsstil som har en så stor positiv inverkan på det omgivande ekosystemet som möjligt.

Bildtext stora bilden: Viktor Zaunders visar upp en tidig konceptskiss.
Området där föreningen vill bygga en Ekoby i Röstånga, är markerat med rött.