Svenska kyrkan får bakläxa på nytt församlingshus

Som Papperstidningen nyligen skrivit om säljer Landskrona församling nu församlingshemmet på Ven, den gamla prästgården mitt på ön. Anledning är att den ligger långt från öns enda kyrka i bruk, Sankt Ibbs kyrka i Kyrkbacken, som är en populär bröllopskyrka. Istället vill församlingen bygga nya lokaler bredvid kyrkan. De planerna stötte dock på patrull när frågan om bygglov var uppe i stadsbyggnadsnämnden under förra veckan. Förvaltningen vill att förslaget omarbetas efter ett flertal synpunkter, och politikerna i nämnden håller med. Det tjänstemännen har synpunkter på är byggnadens form som de menar inte ger fria siktlinjer och är främmande för ön. Det finns också synpunkter valet av takmaterial, zinkplåt och att komplementbyggnader skulle byggas i oputsad lättbetong. Församlingen har också sökt rivningslov för ett betongfort från andra världskriget, för att ge mer plats åt en parkering. Men detta ägs av en granne som bestämt motsätter sig rivning.

Bilden ovan: Det är flera synpunkter som förvaltningen har på Landskrona församlings förslag till nytt församlingshem vid Sankt Ibbs kyrka. Formen på huset, med en vinkel på mitten, gillas inte. Inte heller gillas valet av zinkplåt som takmaterial eller att fönstren sitter på flera olika höjder.