Tychos många ansikten visas på museet

Den historiska personen Tycho Brahe sägs ha många ansikten. Världsberömd astronom, men också despotisk härskare på Ven, illa omtyckt av bondebefolkningen. Hur det än förhåller sig med den saken så finns det just nu många tolkningar av just Tycho Brahes porträtt till beskådan på stadsbiblioteket. Det är sexton elever på Uranienborgsskolan på Ven, från förskoleklass till årskurs 5, som i collageform tolkat dels porträttet och dels en bild av Tycho Brahes slott Uranienborg. Bilderna ställs ut på museet till den 28 maj.

Foto: Bodil Vinke/Privat