Vikten av att ha en backup-plan

Ett skyfall eller en översvämning kan lamslå ett helt samhälle. Vad gör du om du inte kan ta dig från jobbet, inte har ström eller kan gå och handla? Den 8 maj drar krisberedskapsveckan igång, en kampanj som ska öka kunskapen om de frågorna hos vanligt folk.

Väldigt få människor är förberedda på ett krisläge utan el, vatten eller och värme, när vardagslivet sätts ur funktion, berättar Hanna Johansson, brandingenjör på Räddningstjänsten i Landskrona, Bjuv och Svalöv.
– Man vill inte ha en kris, men om den kommer, så måste man vara redo, säger hon.
I ett krisläge, utan till exempel ström eller vatten, så måste först kommunen och Räddningstjänsten säkra upp samhällsviktiga funktioner som verksamheter inom vård och omsorg. Den enskilde medborgaren bör därför kunna av att klara sig på egen hand i 72 timmar.
– För privatpersoner ute i samhället, så förväntar vi oss det, för att kunna prioritera annan verksamhet, säger Hanna Johansson.
Under krisberedskapsveckan (den 8 maj till och med den 14 maj), så kommer kommunerna att ha olika informationsaktiviteter för att öka krisberedskapen hos vanligt folk. De ska gå att hitta på Svalövs och Landskrona kommuners respektive hemsidor.
– Vi kommer att visa nödvattentankar i Landskrona och i Svalöv också förmodligen, säger Sofia Skoglund, brandingenjör som jobbar med förebyggande arbete och krishantering och krisberedskap.
Räddningstjänsten och kommunen kommer även att besöka scouter, språkcaféer och fritidsgårdar för att informera.
– Vår frivilliga resursgrupp, FRG, kommer också att hålla två föreläsningar på biblioteket i Landskrona med tips om hur man klarar sig i 72 timmar, säger Sofia Skoglund.
På Landskrona stads hemsida kommer det även att finnas ett quiz, med en vinst, som är bra att ha i sin ”krislåda” (se faktaruta).
I Landskrona kommer kommunen också att ha övningar för kommunal personal, Svalövs kommun har nyligen haft en sådan.
Bakom krisberedskapsveckan, står Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, tillsammans med kommunerna.

På www.krisinformation.se finns bekräftad aktuell information om vad som händer i en kris.
Kolla också hashtagen #krisberedskapsveckan

 

Krislådan:

Tips på saker som man kan ha i en ”krislåda” som hjälper dig att klara dig 72 timmar:

– Vatten. Fyll fyra-fem PET-flaskor med vatten och stoppa in i frysen.
– Batterier.
– Batteridriven radio. På Sveriges Radio P4 ger myndigheterna information om läget.
– Ett första-hjälpen kit.
– Ett campingkök med tillhörande bränsle.
– Tändstickor.
– Värmeljus.
– Kontanter. Det är inte säkert att bankomater fungerar eller butiker kan ta emot betalkort i ett krisläge.
– Konserver med mat. Annat torrt som klarar sig länge som ris eller nötter.
– Varma kläder eller filtar.
– En vevladdare till mobilen.
– En lista med viktiga telefonnummer.

 

Fyra viktiga telefonnummer:
113 13: samhällets informationsnummer vid stora olyckor eller kriser.
114 14: Polisen, icke akuta ärenden.
112: Endast rena nödlägen.
1177: Sjukvårdsupplysningen.

 

 

Bildtext, stora bilden:
Brandingenjörerna Sofia Skoglund och Hanna Johansson vill få oss att bli mer krisberedda. Nästa vecka är det kampanjen krisberedskapsveckan i hela landet.

… en butik där inköp sker utan ström och värme .
Foto: Thomas Henriksson/MSB
Så här kan det se ut vid vattenutlämning från kommunen.
Foto:  Thomas Henriksson, MSB
… i hemmet utan ström och värme.
Foto: Thomas Henriksson/MSB