Linåker fortsätter resan uppåt

För fem, sex år sedan så var Linåkerskolan bland de sämsta skolorna i Sverige, om man jämförde meritvärden. Nu har skolan klättrat upp till en mittenposition. Men skolan fortsätter uppåt. Det visar de färska meritvärdena för årets avgångselever.

Om man räknar bort de elever som varit i Sverige mindre än fyra år, så är högstadieskolans meritvärde 229,1 för niorna som gått ut precis, att jämföra med förra årets motsvarande siffra på 224,9.
– Så högt värde har vi inte haft tidigare, säger Torbjörn Ekelund (L), bildningsnämndens ordförande.
– Linåkerskolan har åter igen gjort ett mycket gott jobb när det gäller att efterhand ge nyanlända godkända betyg. Samtidigt har man lyckats nå ett nytt toppresultat för elever som varit i Sverige fyra år eller mer. Lyften blir lite mindre i år, men ju högre upp man kommer, desto mer krävande blir det att förbättras ytterligare. Rektor och lärare kan verkligen känna sig nöjda med sitt arbete, säger Torbjörn Ekelund.
Tittar man på meritvärdet för samtliga elever, inklusive de elever som varit i Sverige kortare tid än fyra år, så tycks resultaten vara en rejäl sänkning. Meritvärdena var förra året 216,9 jämfört med årets 199.
– Det kan tolkas som att Linåker blir sämre om man inte förstår de bakomliggande faktorerna. Det sänkta värdet beror på att fler av de nyanlända fått betyg, säger Torbjörn Ekelund.
Får man bara godkänt i ett eller ett par ämnen, så räknas nämligen hela betyget ändå med i statistiken. Får man inga godkända ämnen alls, så tas inte betyget med i statistiken över huvud taget.
Skolutveckling är en lång process påpekar Torbjörn Ekelund.
– För fem, sex år sedan, var vi bland de sämsta i Sverige. Nu ligger vi i medelsnitt. På bara fem-sex år så är det en rejäl insats som vi har gjort, säger Torbjörn Ekelund.
– Det är inte bara en enstaka mätning, utan det är en tendens som hållit i sig. Det är jätteviktigt att vi får de svaren. Det är tecken att vi är på rätt väg. Målbilden är att Svalövs skolor skall upp på nivå bland de bästa i landet.

FAKTA: Meritvärde
Meritvärdet är summan av en elevs 17 bästa betyg från högstadiet (till och med 2014 var det beräknat på 16 betyg). Betygen räknas om till siffror.