”Nu är det slut på festen”

S skrotar flera prestigeprojekt i alternativbudget

Precis som treklövern håller både S och SD igen i sina budgetförslag. Men det man ändå vill satsa på skiljer sig åt. S skrotar gärna flera av treklöverns prestigeprojekt, och SD vill lägga pengar på fler väktare och en ny hederssamordnare.

Nyligen släppte den styrande treklövern sitt budgetförslag för nästa år. Ingen höjning av kommunalskatten, som förväntat, men inte heller några stora satsningar eller nedskärningar i det som praktiken är en nollbudget. Så skulle man kunna sammanfatta treklöverbudgeten.
Under förra veckan presenterade S och SD sina budgetförslag. I vanlig ordning skiljer sig oppositionens alternativ inte så mycket från majoritetens totalt sett. Medan treklövern räknar med ett blygsamt totalöverskott på 3,5 miljoner kronor, blir överskottet 5,5 miljoner i S-budgeten och drygt 5 miljoner i SD:s budget. Alltihop småpengar i kommunala sammanhang.

Men politik är att vilja, som Olof Palme lär ha sagt, och det vore märkligt om partierna inte uttryckte sin syn på sakernas tillstånd i budgetarna, även om det totalt sett inte skiljer mycket resultatet.
– Nu är det slut på festen, säger Socialdemokraternas oppositionsråd Jonas Esbjörnsson när han kallat till presskonferens för att presentera S budgetförslag.
– I många år har det varit en mycket hög investeringstakt. Skulle den fortsätta så urholkar man ekonomin.
Men skattehöjning är inte aktuellt, det går att klara budget även utan anser S.
Många av rubrikerna och förslagen känns igen från tidigare års S-budgetar. I investeringsbudgeten återkommer en ny idrottshall i Häljarp för 40 miljoner kronor, men först 2019. Även treklövern har tidigare varit för en sådan, men har backat på beslutet och istället beslutat att rusta upp den befintliga hallen vid Sandåkerskolan.

3,5 miljoner avsätts under rubriken ”Sveriges barnvänligaste stad” som bland annat betyder satsning på sommarkollo, lekplatser och mindre grupper i skola och förskola. Tre miljoner går till upprustning av Exan.
– Det har satsats i Borstahusen och på andra ställen. Nu är det dags att Exan får sitt, säger Jonas Esbjörnsson.
Parollen ”Sveriges klimatsmartaste stad” innebär bland annat solceller på kommunala fastigheter, fler cykelbanor och informationskampanjer. Till detta avsätter S 3 miljoner kronor under 2018.
Vad får då stryka på foten? Jo flera av treklöverns profilprojekt. S har redan från start varit emot planerna på en ny ”stadsgata” på Karlslund/Norrestad, och 12 budgeterade miljoner till den nästa år vill S stryka. Likadant försvinner 9 miljoner till ombyggnad av rondellen 33 lågor, och 8 miljoner till en ny väg mellan stationen och handelsområdet vid Coop.

I driftsbudgeten finns 5 miljoner kronor till att få bort de så kallade delade turerna inom omsorgen och lika mycket till att erbjuda de som vill ha det heltidstjänst. En gammal käpphäst, en avgiftsfri kulturskola, kommer tillbaka, och det beräknas kosta 700 000 kronor. S vill inte heller höja hyrorna på kommunens särskilda boenden, vilket skulle betyda 3 miljoner kronor mindre intäkt. För att bekosta allt det ovannämnda vill S bland annat skära ned på kommunstyrelsens administrativa kostnader med 5 miljoner kronor.
– Vad har det inte kostat med utredning och kampanj för Europaspåret?, frågar Jonas Esbjörnsson retorisk när han ombeds om ett exempel på var i administrationen det går att skära.
S vill också stryka 2 nya miljoner till ”kommunikation”.
– Vi kan inte acceptera att treklövern avsätter ännu mer skattepengar till att torgföra sitt budskap, säger Jonas Esbjörnsson.
Treklövern räknar med att behöva betala ut ytterligare 2,7 miljoner kronor i försörjningsstöd nästa år. Det gör inte S, som räknar bort den utgiften.
– Det är som att treklövern inte tror på sin egen politik när de räknar med att den växer, kommenterar Jonas Esbjörnsson.

Bilden ovan: Jonas Esbjörnsson och Socialdemokraterna presenterade under förra veckan sitt budgetförslag för nästa budgetår. I likhet med treklövern vill de hålla igen i investeringarna, men även stryka flera av treklöverns profilprojekt, bland annat för att få mer pengar till omsorgen. Foto: Per Eeg-Olofsson


SD-budgeten: Pengar till väktare och studievägledare

Även Landskronas näst största parti Sverigedemokraterna har presenterat en alternativbudget. Budskapen i den känns igen från rikspolitiken, inte minst att man vänder sig mot ”massinvandring” och kommunens flyktingmottagning som partiet menar ger en orimlig ekonomisk börda. Mer konkret vill SD i sin budget avsätta pengar till några satsningar nästa år: en halv miljon kronor till fler väktartimmar på stan,1 miljon till att anställa fler studievägledare i grundskolan som skall lotsa unga mot arbetsmarknader med jobbchanser, en halv miljon till ökad tillsyn av tobaks- och alkoholförsäljning, och slutligen en halv miljon till en ny tjänst som ”hederssamordnare” som ska motverka hedersvåld.
Även SD hoppas på att kommunen under nästa år ska betala ut mindre i försörjningsstöd, och de ser ännu ljusare på framtiden än vad S gör: hela 7 miljoner mindre än vad treklövern budgeterat. Precis som S vill inte heller SD höja hyrorna på kommunens särskilda boenden. Bland SD-förslagen som inte satt något särskilt spår i budgeten finns bland annat att inrätta ett ”industriråd” som ska ha till uppgift att locka industrier att etablera sig i Landskrona. Där föreslås också en hel rad utredningsuppdrag till förvaltningarna, bland annat att undersöka möjligheten för Landskrona att ansöka som Europeisk kulturhuvudstad under 2020-talet.