Parajett – hårt drabbade av stor vattenläcka men verksamheten i full gång


Vattenfyllt runt hela kundcenter, parkering och källarnedgångar.

4.30 i tisdags förra veckan fick Bo Johannesson, fastighetsansvarig på Parajett meddelande om att brandlarmet hade gått i lokalerna på Enoch Thulins väg. Räddningstjänsten larmades men när Bo själv kom på plats förstod han att det inte rörde sig om en brand, tvärtom var hela källarplanet samt en bit av markplanet i kundcentrum fyllda med vatten.

Under tisdagsmorgonen kunde förbipasserande på hörnet Ringvägen Stenorsvägen notera en, för varje minut, allt större vattenpöl. 5.30 fick Stefan Bergman, Entreprenadingenjör på NSVA’s – Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp’s beredskap, larm om läckan och när man väl kom på plats stod det klart att bland annat Parajetts datakabelgolv i källaren stod under nästan två meter vatten. Parkeringen utanför var täckt med vatten och golven i markplanet var också täckta av vattenmassorna.
Läckan som uppstått i rörnätet visade sig vara huvudledningen för vatten genom stan och det var ansenliga mängder som fritt flödade ut och in i Parajetts lokaler.
Under eftermiddagen hade man lyckats få allt under kontroll och efter att ha pumpat bort de gigantiska vattenmassorna kunde NSVA’s killar sätta igång att reparera de trasiga rören som orsakat läckaget.

4.30 gick brandlarmet  på Parajett …

Rören. som var av rejäla dimensioner. hade gett vika med största sannolikhet på grund av tidens tand.


Stefan Bergman, NSVA

– Det kan ligga något på röret, en sten eller liknande som ligger och gnager år ut och år in och till slut bildas en spricka, berättar Stefan Bergman, NSVA och ansvarig på plats vid läckan.
Vattnet var igång i hela kvarteret men hur mycket skador det blivit i Parajetts lokaler återstår ännu att se. Under onsdagen var det dags att kalla in försäkringsbolag och firmor för sanering och återställning av lokalerna. Verksamheten hos Parajett kunde i stort sett fortsätta som vanligt men de materiella skadorna är stora. Fläktsystem, elkablar, fiberkablar och inte minst ytskikt som golv tak och väggar kommer troligtvis behöva rivas ut.


Bo Johannesson fick en hektisk avslutning innan semestern. Telefonen ringde i ett.
– Det är ju så omfattande hela källarplanet har ju stått under vatten, så det kan säkert bli svårt att få det ordentligt torrt annars, menar Bo Johannesson.


När man lyckats stänga av vattnet för den stora huvudledningen fick killarna på NSVA krypa ner och reparera det knäckta röret.

Bo som hade semester i antågande i samband med midsommar, fick ett riktigt hektiskt avslut men redan på onsdagseftermiddagen var läget någorlunda under kontroll. Och Bo såg ljust på återställandet och kände att dialogen med alla berörda fungerat över förväntan.
Hur lång tid själva återställandet kommer ta är i dagsläget oklart, men att det handlar om månader verkade berörda vara eniga om.

 

Vem bär ansvaret för en vattenläcka?
Kommunen äger normalt vatten- och avloppsledningarna (VA-ledningarna) i allmän mark fram till den så kallade förbindelsepunkten. Därefter ansvarar varje enskild fastighetsägare för VA-ledningarna på den egna fastigheten. I vissa fall ägs ledningsnätet efter förbindelsepunkten av en samfällighet. Fastighetsägarna som ingår i samfälligheten har ett gemensamt ansvarar för VA-ledningarna i området.

Förbindelsepunkt
För alla VA-ledningar som ansluts till det kommunala VA-ledningsnätet upprättas en förbindelsepunkt. Dagvatten kan dock i undantagsfall anslutas utan att en förbindelsepunkt upprättas om dagvattnet avleds på annat sätt än i en ledning, exempelvis i ett dike.
I normalfallet bestäms läget för förbindelsepunkten i samråd mellan kommunen och fastighetsägaren. Läget redovisas på nybyggnadskartan i samband med nybyggnation. Förbindelsepunkten ligger normalt vid, eller strax utanför, fastighetsgränsen.
Normalfallet med enskilda fastighetsägare

Ansvarsgränsen mellan kommunala och privata vatten-, spillvatten-, och dagvattenledningar (i bilden är samtliga ledningsslag markerade med en röd heldragen linje)
Kommunen äger normalt VA-ledningarna i allmän mark fram till den så kallade förbindelsepunkten. Efter förbindelsepunkten ägs ledningarna av fastighetsägaren.
Fastighetsägarens ansvar omfattar:
reparation av vattenledningar i samband med vattenläckor
åtgärder i samband med avloppsstopp
underhåll av ledningar, ventiler och andra anordningar
se till att vattenmätarplatsen uppfyller kommunens krav.

Kommunens ansvar omfattar:
drift och underhåll av ledningar och anordningar fram till förbindelsepunkten
byte av vattenmätare (kommunens egendom)