Serneke-hus mittemot Syngenta överklagade till mark- och miljödomstolen

Kvarteret Tomaten heter det i kommunens papper, medan byggherren Serneke själva föredrar namnet ”Magasinshusen” för de tre bostadshus med sammanlagt 99 lägenheter som företaget vill bygga på Västra fäladen, nära Hälsingborgsvägen mittemot Syngenta. Kommunen har redan sagt ja, i maj i år tog stadsbyggnadsnämnden beslut om bygglov. Men nu är det bygglovet tillfälligt upphävt, det skriver Landskronaposten/HD. Bakgrunden är ett överklagade av bygglovet från en granne. Grannen har bland annat synpunkter på att det saknas en konsekvensanalys för ökad trafik, och kräver att tillfartsvägen under byggtiden ändras så att omkringboende slipper damm och buller. Länsstyrelsen har avslagit grannens överklagande, som då gått vidare till mark- och miljödomstolen. Den har ännu inte tagit något beslut i ärendet, utom just att bygglovet blir inhiberat, alltså tillfälligt upphävt, tills dessa slutgiltigt beslut.

Bilden ovan: ”Magasinhusen” kallar Serneke de hus man nu fått bygglov för vid Häsingborgsvägen. Till formen påminner de tre sexvåningshusen om gamla tiders magasinshus. Illustration: Sydark Konstruera

LÄS OCKSÅ: ”Klart för att bygga ”magasinshus” vid Hälsingborgsvägen”