Sommarskolan – inte bara pluggande

Så här mitt i sommaren ligger de flesta skolor öde. Men inte Seminarieskolan i Landskrona, där 180 elever i högstadium och gymnasium går i sommarskola – helt frivilligt.

En chans att få ett betyg i kärnämnena svenska, matematik och engelska – eller att höja sitt betyg i ämnena. Men också sysselsättning under tre långa sommarmånader – efter lunch kan de som vill vara med i kommunens fritidsaktiviteter.
– En del elever har egentligen inga jätteproblem med betygen, men kommer hit för att dom tycker det är roligt, roligare än att gå hemma, berättar Tina Kemp, biträdande rektor på Seminarieskolan.

En stor del av eleverna är nyanlända, och för dem blir sommarskolan en till möjlighet att träna svenskan, i ämnet svenska som andraspråk, för att kunna ta sig igenom skolan. Ferdaws Amiri är en av dem.
– Förra året hade jag inget betyg i svenska, men det får jag nu, säger han. Allting har vi hört innan, men här på sommarskolan är det bra, för allting finns här.
Eleverna på sommarskolan läser endast ett ämne åt gången, med full fokus på att få ett betyg i det ämnet. När läsperioden är avslutad går det att göra ett test, det kan vara muntligt eller skriftligt eller annat, och få ett betyg.
Att gå i skolan medan andra är lovlediga är inget som bekommer Ferdaws Amiri.
– Jag bryr mig bara om att få ett betyg, jag bryr mig inte om vad andra gör. Det är läxhjälpen man behöver, man måste kunna allt när skolan börjar igen.
Ferdaws Amiri har inte gått i skolan innan han kom till Sverige berättar han. Under första tre veckorna i sommarskolan har det varit svensk grammatik som gällt för för honom och de andra som läser svenska som andraspråk, ordklasser och satsdelar.
– Jag skriver och läser bättre nu, säger han.
Han tycker det är skillnad mellan sommarskolan och den vanliga undervisningen.
– Stor skillnad. Här bryr alla lärarna sig jättemycket om att alla förstår.

Ylber Bajrani jobbar som lärarvikarie i sommarskolan. Han har sökt till lärarhögskolan till hösten och det är inte så hemskt många år sedan han själv var elev på Seminarieskolan.
– Jag är bara fyra år äldre än de äldsta eleverna här, berättar han.
Ylber Bajrani undervisar i alla sommarskolans ämnen, och den lilla åldersskillnaden är inget hinder menar han.
– Faktiskt inte. Inte om man går in med gott självförtroende och visar för eleverna att man är där för deras skull och inte bara för att hålla lektionen.

Bilden ovan: Ylber Bajrani (till höger) jobbar som lärarvikarie på sommarlovsskolan, till hösten har han sökt till lärarprogrammet. För inte så hemskt många år sedan var han själv elev på Seminarieskolan.

Sommarskola i Landskrona

  • Kommunen erbjuder sommarundervisning för alla elever i gymnasiet och i årskurs 8 och 9. I år sker all sommarskoleundervisning på Seminarieskolan. Sommarskolan hålls i två perioder: veckorna 25, 26 och 27 (19 juni – 7 juli) och veckorna 28, 29 och 30 (10 juli – 28 juli). 180 elever har varit med i första perioden, hur många elever det blir i period 2 återstår att se, många elever vill läsa alla sex veckor. Skoldagen vara mellan klockan 9 och 12, efter det är det skollunch, något som är nytt för i år. Under eftermiddagen kan de som vill vara med i kommunens fritidsaktiviteter. Det ges undervisning i kärnämnena svenska, engelska och matematik och i svenska som andraspråk. Högstadieelever kan också välja att läsa samhällskunskap. Eleverna läser endast ett ämne åt gången och efter tre veckor görs ett en prövning som kan ge ett betyg.