Svalövs gatu- och parkchef byter till Landskrona

Niklas Geidenstam, gatu- och parkchef i Svalövs kommun börjar sitt nya jobb som avdelningschef gata och park i Landskrona stad den 4 oktober.

Varför byter du jobb?
– Möjligheten dök upp. Landskrona är inne i en väldigt positiv process och utvecklas. När jag blev erbjuden jobbet så kände jag att det var ett bra steg att ta. Jag har annars trivts bra i Svalöv, men möjligheten att vara en del av Landskronas utveckling vägde över.
Vad har varit utmaningar under åren i Svalöv?
– Den stora utmaningen har varit att göra så mycket som möjligt med små medel. Svalöv är ju en liten kommun befolkningsmässigt, men stor till ytan. Att göra det mesta av de medel man får tillhanda.
– Jag tycker att jag byggt på mitt ledarskap, haft väldigt goda medarbetare. Det har varit fantastiska år. Svalövs kommun är en mycket trevlig arbetsgivare.
Vad tycker du är dina fördelar?
– Egentligen är det ju andra som ska avgöra det. Jag tycker att vi har utvecklat gata- parkavdelningens verksamhet till något mer flexibelt med fokus på mer kvalitet trots små resurser. Vi har blivit duktiga på att hantera felanmälningar och hantera problem som uppstått snabbt.
Vad blir dina uppgifter i Landskrona?
– Att utveckla och optimera gatu- och parkavdelningen med fokus på en välskött offentlig miljö och god service till medborgarna. Och att i samarbete med stadsmiljöavdelningen stärka Landskronas anseende som en vacker stad att verka och bo i.

Foto: Privat