Ett ödesår för byns butik

Rån och inbrott satte p för det som kan beskrivas som en framgångssaga för Konsumbutiken i Kågeröd. Efter det blev läget ett annat, nu brinner det i knutarna för att vända de röda siffrorna till svarta före årsskiftet.

– Detta år har vi gått minus varje månad, säger Mats Stedt, butikschef sedan 2011.
De första fyra åren beskriver han som en framgångssaga, då de lyckades öka omsättningen med 64 procent och få ett plusresultat.
Sedan kom två rån, en smash-and-grab stöld och ett antal pengadränerande säkerhetsåtgärder blev av nöden, bland annat högteknologiska larm och slutet kontantsystem, för cirka 2,5 miljoner kronor.
En annan kostsam åtgärd var att man fick sluta med ensamarbete. Är det två som jobbar på kvällarna så äter löne- och OB-kostnaderna ofta upp vinsten och man går snarare med förlust, menar Mats Stedt.
– Allt funkade så länge vi hade ensamarbete, och den gamla maskinparken och hus inte hade börjat falla samman, säger han.
En annan sak som bidragit till de ökade omkostnader är den borttagna rabatten på arbetsgivaravgiften för anställda under 26 år.
– Förra året ökade det kostnaderna med 160 000 kronor, i år blir det 200 000 i extra kostnader, då vi valt att satsa på ungdomar i vår bygd.
2016 gick butiken lite drygt 300 000 kronor minus totalt.
– I juni månad förra året gick vi minus 128 000, juni detta år ”bara” 44 000 kronor, berättar Mats Stedt.
Ett ljus i mörkret är ändå att juni och juli i år blivit 6-7 procent bättre än juni och juli förra året.
– Om vi inte börjar få ett nollresultat innan året är slut, så är butiken allvarligt hotad. Dessutom får man inte banklån om man har minus, säger Mats Stedt.
Banklån skulle bland annat behövas till att byta ut de gamla kylarna och frysarna. Det är något som skulle kosta mellan tre till nio miljoner, uppskattar Mats Stedt.
– Nu kommer vi att genomföra åtgärder som kan minska servicen något, jag hoppas på förståelse så att vi kan vända röda siffror till svarta, säger Mats Stedt.
Mats Stedt ser problemen som Kågerödsbutiken brottas med, som ett landsbygdsproblem som förekommer i hela landet. Han var en av initiativtagarna till ett dialogforum om säkerheten för landsbygden och dess butiker med represententer för bland annat lokala handlare, kommun, polis och olika myndigheter.
De mötena är något, som förutom bra lokal dialog, bland annat lett till fler polistjänster och ett mobilt poliskontor, berättar han. Det har också gett honom möjlighet att ta upp problemen, i både lokal- och riksmedia, och fått diskutera dem dem med dåvarande inrikesministern Anders Ygeman och Centerledaren Annie Lööf och ett par riksdagsledamöter.
– Jag vill driva frågorna på nationell nivå. Jag tror det blir en stor fråga i valet nästa år. Folk känner brist på säkerhet, framförallt på landet, säger Mats Stedt.
– Något som skulle underlätta är ökade möjligheter till utvecklingsstöd till företagare på landet.
Han känner stöd från folk i bygden. Till exempel ledde ett upprop på facebook att det blev rekordomsättning lönefredagen den 26 maj på 140 000 kronor.
Han lyfter också fram de bybor som kommer och ”vaktar” och håller sällskap på kvällarna.
Även om det är ett tufft läge så är Mats Stedt ändå kamplysten.
– Butiken har funnits i 109 år, den ska inte stänga ner på vårt vaktpass.

Bildtext:
Allvarligt läge för Konsum i Kågeröd. Föreståndare Mats Stedt känner dock bybornas stöd för att rädda kvar butiken.