Fridhemselever vände hemåt

I maj var kommunen en hårsmån från att komma upp i 14 000 invånare. Men hemvändande Fridhemselever har fått invånarantalet att sjunka på bara en månad.

13 980. Så många invånare hade Svalövs kommun den sista maj i år, enligt befolkningstatistik från SCB. Men under sommaren har elever från Fridhem flyttat hem igen och per den siste juni var 13 887 personer skrivna i Svalövs kommun. Alltså 93 personer färre under juni månad. Sommarens nedgång kan bli en uppgång i höst, menar Torbjörn Ekelund (L), kommunalråd och bildningsnämndens ordförande.
– I normalfallet borde siffran i september bli lika hög, fast på det positiva hållet, då de nya elevernas folkbokföring i Svalöv slagit igenom, säger han.
Tanken var från början att den 14 000e invånaren skulle uppmärksammas på Svalövsmässan, som arrangeras den 30/9-1/10.
– Det är en milsten naturligtvis. Vi försöker klura ut vem som kan bli den 14 000e personen och göra det till en liten grej, säger Torbjörn Ekelund (L).
Förra året ökade kommunens befolkning med 264 personer. Enligt kommunens befolkningsprognoser, så talas det om en tillväxt med cirka 200 personer per år.
Befolkningstillväxten har flera orsaker, berättar han.
– Vi har börjat få rotation. Vi har fler barn i orterna. Det verkar som att de äldre lämnar sina hus och in flyttar barnfamiljer istället. I och med det så har vi en befolkningsökning bara där.
Med i statistiken finns också personer som under 2016 sökt och beviljats uppehållstillstånd men som inte fått så kallad kommunplacering än. En sådan ökning kommer dock inte märkas under 2017, med tanke på att till exempel asylboendena Blinkarp och Odengården lagts ner.
– Den tredje bidragande effekten är det allmänna demografiska läget, säger Torbjörn Ekelund.
Under några år har barnkullarna i kommunen minskat.
– Men de som gick ut gymnasiet förra sommaren, där har vi färst antal elever. Nu börjar det vända och vi får fler och fler barn i skolan, säger Torbjörn Ekelund, som också lyfter fram en ökad inflyttning.

Bildtext: Svalövs kommun får vänta på sin 14 000e invånare. Under juni minskade antalet kommuninvånare med 93 personer, på grund av Fridhemselever som flyttade hem igen.
Foto: Arkiv