H(el)t enkelt – med Landskrona Energi som leverantör

Att ett hem har elektricitet är lika självklart som att hushållen har både rinnande vatten och fungerande avlopp. Men hur får man el till sitt hem eller kanske snarare vem ser till att du får el?

Att el kommer till våra bo-städer genom antingen en luftburen eller nedgrävd ledning, vet säkert de flesta idag. Men förutom att man vet vem som skickar fakturan för den elanvändning man haft föregående månad, kan det finnas frågetecken som var min el kommer ifrån, hur produceras den och vem ser till att jag får den.
Landskrona Energi som är nätägare i Landskrona tätort har lagt ner en hel del tid och kraft på att förenkla för konsumenten.
När man 2015 valde att också bli elhandlare och inte bara nätägare tog man till exempel beslut om att bara ha en prissättning för privatpersoner såväl som för företag. Man har helt enkelt bara rörligt pris att välja på. Kortsiktigt kan det kanske bli något dyrare för konsumenten, men ser man det över ett år blir det oftast billigare. Elbolagen har väldigt små marginaler så ska de ta risken med ett fast avtal gentemot kunden är man också tvungen att lägga på en riskmarginal som i slutänden drabbar slutkund och ingen annan.
– Vi vill att det ska vara enkelt för kunderna, men också så prisvänligt det någonsin går, berättar Ingvi Thorkelsson, Elhandels- och utvecklingsansvarig på Landskrona Energi.
I strävan mot enkelhet har man också lagt ner en hel del arbete på till exempel avtalslösningar för kunderna. Med bankid kan du exempelvis logga in och teckna ditt nya avtal. På hemsidan finns det även kortfattad och lättbegriplig information om den el man producerar och om vad du betalar för. Hos Landskrona Energi har man valt att bara leverera ursprungs-garanterad el vilken kom-mer från Energiknuten här i Landskrona. Det betyder att kunderna får all sin el därifrån. Elen är dessutom 100 procent förnybar och tar tillvara på restflöden från industrin.

Om man varit kund hos Landskrona Energi redan innan 2015 kan det vara så att man sitter fast i gamla avtal gällande själva el-leveransen. Många av kunderna vet inte alltid var deras el kommer ifrån då man kanske bara får en faktura. För Landskrona Energis del har man till exempel haft samfakturering med Kraftringen tidigare. Om man som kund inte aktivt valt en annan elhandlare var det nämligen dom som fram till 2015 stod för el-leveransen via Landskrona Energis nät. Nu har ju Landskrona Energi egen leverans men en del kunder hänger kvar vid sina gamla avtal utan att ens veta om det. Kraftringen hade dessutom ett snarlikt namn för sin Landskronabaserade verksamhet; Elhandel i Landskrona. Så står det något annat än Landskrona Energi på din faktura kan det vara dags att se över vem din el-leverantör egentligen är.
Att använda sin lokala leverantör av el, har dessutom ganska många vinster, inte bara dom som syns i plånboken.
Du vet garanterat hur elen produceras, du kan lätt besöka kontoret om du har frågor eller behöver hjälp och indirekt stöttar du dessutom evenemang och organisationer så som Karnevalen, Landskronagalan, Smartmatte och IK Wormo. Landskrona Energis motto är nämligen ”Tillsammans”, vilket betyder att man kontinuerligt stöttar både evenemang och föreningar med bidrag och praktisk hjälp.
– Vi är ju en del av Landskrona så vi tycker det är viktigt att vara delaktiga där vi kan, berättar Katarina Rosberg, Digital strateg på Landskrona Energi.
Katarina är den person som ligger bakom mycket av hur användarvänlig Landskrona Energis hemsida är. Precis som allt annat är enkelhet rådande även här, det är kortfattat, kärnfullt och lättbegripligt.

Elmarknaden har sedan avregleringen 1995 varit komplex och nästintill obegriplig för konsumenten. Detta har Landskrona Energi försökt att råda bot på genom sin strategi. När man nyligen passerade 4000 elhandelskunder talar siffran sitt tydliga språk; Enkelhet tilltalar alla, såväl privatkunder som företag.

 

 • Vad är en kilowattimme (kWh)?
  Du har säkert tittat på din kaffekokare, mikrovågsugn, eller dammsugare någon gång, och sett att det står något i stil med ”1000 W” på den. W står för watt, den vanligast förekommande enheten för effekt. 1000 watt kan också skrivas som en kilowatt. Om din mikrovågsugn är betecknad 1000 W, så innebär det att den använder en kilowatt effekt när den är igång och på fullt ös.
  Effekt, uttryckt i watt eller kilowatt, ger dock bara en ögonblicksbild av hur mycket energi som används. Om din mikrovågsugn är igång på 1000 watt i 30 minuter, och sedan står avstängd i 30 minuter – hur många watt har du då använt i en timme?
  Det är här wattimmar (Wh) och kilowattimmar (kWh) kommer in i bilden: Denna en-
  het låter oss definiera hur mycket energi vi har använt under en timme. Om din mikro-vågsugn är igång på 1000 watt så har den då på 60 minuter använt 1000 wattimmar – vilket enklare skrivs som 1 kilowattimme, eller 1 kWh. Och har den bara stått på full effekt i 30 minuter – en halv timme, och därefter varit avstängd, så har den på 60 minuter förbrukat 500 wattimmar, eller en halv kilowattimme!
  En kilowattimme motsvarar: en timmes brödrostande, en timmes dammsugande, en lågenergilampa tänd i 110 timmar, 200 timmars laddning av din smartphone, att torka håret med hårtork i 45 minuter, att koka vatten med vattenkokare i 40 minuter.

 

 • Landskrona Energi erbjuder:
  Elnät – Elnätet är en livsviktig del för ett fungerande samhälle. Utan elnät får vi inget ljus, ingen tv, ingen produktion av varor och inget internet. Landskrona Energi äger elnätet i tätorten Landskrona. Det innebär att man har ansvar för att distribuera Landskronabornas el.
  När det gäller effektivitet kan invånarna i Landskrona vara nöjda med sitt nät. Energimarknadsinspektionen gav Landskrona Energis nät omdömet 100 procent effektivt.
  Elhandel – Prismodellen är enkel, ett rörligt elpris, ett fast påslag och en årsavgift. För dig som är bosatt i Landskrona tätort innebär det att du har en aktör att vända dig till och att du får alla dina elkostnader samlade på en faktura. Vill du byta till Landskrona Energi kan de hantera bytet åt dig, så att processen blir smidig för dig.
  Landskronaelen är 100 procent förnybar och bygger på ursprungsgarantier från vårt kraftvärmeverk Energiknuten. I kraftvärmeverket produceras elen från industriella restprodukter i form av papper, trä och plast. Eftersom elen produceras tillsammans med fjärrvärme tar produktionsprocessen tillvara på nästan hela materialets energi, som annars hade gått till spillo och lett till miljöproblem.
  Fjärrvärme – Fjärrvärme är ett mycket bra sätt att värma upp bostäder och lokaler. Det är en klimatsmart och energieffektiv uppvärmningsform. Framför allt beroende på att restavfall kan användas i pannorna – som i Landskrona Energis fall i kraftvärmeverket Energiknuten. Systemet kan också ta hand om spillvärme som uppkommer vid elproduktion och överskottsvärme från industrier. Även det gör man i sitt kraftvärmeverk.
  Stadsnät via fiber – Landskrona stadsnät är ett fiberbaserat blixtsnabbt nät som idag når ut till nästan alla hushåll och företag i kommunen. Redan 2018 kommer det att vara fullt utbyggt med 100-procentig täckning. Landskrona är därmed den första kommun i världen att nå dit – den digitala staden blir verklighet.