Karlslunds-miljoner till nytt konstgräs på Exan efter byggmiss

Nu läggs konstgräsplanen vid Exan om – bara nio år efter att den byggts. Dåligt markarbete har gett en gropig plan, och hade inte pengar frigjorts genom Sernekes byggplaner på Karlslund så hade klubbarna sannolikt fått vänta ännu längre på en fungerade konstgräsplan.

Den som passerat konstgräsplanen på Exercisfältet nyligen kan inte ha missat att själva konstgräset nu är bortrivet och ligger i prydliga rullar längs med Exercisgatan. Hela konstgräsplanen behöver läggas om, till en kostnad av 2,8-2,9 miljoner kronor.
– Under en period var det populärt att lägga en skumgummimatta, en så kallad skumpadd, mellan själva bärlagret och konstgräset säger Tom Sörensson, utvecklingsstrateg på kommunens kultur- och fritidsförvaltning om varför planen, som byggdes 2008, redan måste bytas ut.
Normala livslängden för en konstgräsplan är 15-16 år.
– Tanken var att man kunde ha kortare strålängder och mindre granulat i mattan, om det finns ett stötdämpande lager. Men det är vattensjukt vid Exan, och tyvärr har inte dräneringen av underlaget fungerat. Eftersom padden suger vatten har den blivit som en stor disktrasa, och det har bildats gropar. Under 2016 fick vi stänga av halva planen när läget blev ohållbart.

Under åren har det gjorts försök att reparera planen berättar Tom Sörensson, men det har inte hjälpt och nu gör kommunen det som han beskriver som ett ”omtag”.
– Det blir en ny markbädd som är självdränerade. På det läggs nytt konstgräs som har 55 millimeter i strålängd, precis som på de andra sex konstgräsplanerna i kommunen.
Det blir samma företag som lägger den nya konstgräsplanen som lade den 2008 – dock utan skumgummimatta denna gång.
– När vi gick ut med upphandlingen i våras kom det bara in ett anbud. Det verkar som konkurrensen på den marknaden minskat mycket i och med att företag köpt upp varandra, säger Tom Sörensson.

På senare år har skicket på planen varit så dåligt att kubbarna som spelar där, IK Wormo och BK Fram, inte behövt betala någon träningsavgift för planen.
– Skönt att det äntligen är igång, vi har väntat på det länge. Nu ser vi fram emot att kunna ha vinterträning på Exan säger Martin Lindkvist, ordförande i IK Wormo om att planen nu åtgärdas.
– Nu slipper vi köra bollar och koner och allt annat till andra planer. Våra herrseniorer har ju inte kunnat träna där på grund av skaderisken, och andra lag har inte velat komma på träningsmatcher.

Planen är att markarbetet ska vara klart och konstgräset på plats senast till säsongsstarten den 15 oktober. Men spelarna i Wormo och Fram hade kunnat bli tvungna att spela på gropigt konstgräs längre än så om inte byggbolaget Sernekes omfattande planer för Karlslund ändrat om i den kommunala budgeten.
– Det stämmer. 8-900 000 tar vi ur vår egen driftsbudget, men två miljoner kommer från de 11 miljoner som reserverats för spontanidrott, efter att det blev klart med Sernekes planer för Karlslund, och man kunde flytta pengar som först reserverats för IP, säger Tom Sörensson.

Bilden ovan: Boven i dramat kring den gropiga konstgräsplanen på Exan har varit dålig dränering i kombination med en vattensugande skumgummimatta. Både konstgräs och skumgummimatta är nu upprivna, skumgummimattan är de gulbruna rullarna i bilden. Foto: Per Eeg-Olofsson

Konstgräsplaner i Landskrona

  • Inom kommunen finns det konstgräsplaner på sju platser:
  • Asmundtorps IP
  • Ulkavallen/Borstahusens IP
  • Glumslövs IP
  • Häljarps IP
  • Härslövs IP
  • Landskrona IP (2 st)