Linåker sätter upp trygghetskameror

Linåkerskolan sätter upp trygghetskameror både in- och utvändigt. Bakgrunden är sabotage på själva skolbyggnaden, men också incidenter elever emellan.

– Det hade inträffat saker på platser i skolan där det inte var så mycket vuxna, till exempel i trappuppgångar. Då luskade vi runt lite och fann att det är rätt många skolor som har trygghetskameror, säger Heléne Rosengren.
Vad hoppas du kamerorna ska ge?
– En lugnare och tryggare skola för alla, både elever och personal.
Trygghetskamerorna är inte sådana att det alltid sitter någon och kollar vad som händer, men de ger möjlighet att i efterhand kolla upp vad hänt på en viss plats.
– Då kan man gå tillbaks och kolla. Det är jag och en till på skolan som har tillåtelse att göra det, säger Heléne Rosengren.