Svärd slutar som ordförande för S

Teckomatorparen Anders Svärd har varit ordförande för Svalövs arbetarekommun sedan 2013. Men i samband med årsmötet i vår lämnar han uppdraget.

– Det blir svårt att förena med mitt nya arbete som ombudsman för Socialdemokraterna i Helsingborg. Där ska jag framför allt vara styrelsens högra hand och syssla med folkrörelsearbete, hjälpa de lokala S-föreningarna och öka den politiska aktiviteten och närvaron.
Det innebär att Anders Svärd inte ställer upp som kommunalrådskandidat när Birgitta Jönsson (S) lämnar politiken till våren. Det är ännu inte klart vem som efterträder henne.
Vad bär du med dig från de här åren som ordförande?
– Framför allt att vi har en otrolig skara människor som vill vara med och påverka och att balansera olika viljor. Det finns egentligen många saker som jag tar med mig. Som generationsbytet vi gjort, där de som suttit väldigt länge lämnat plats åt nya förmågor. Det har gått relativt smärtfritt.
Kommer du att ha kvar några uppdrag inom politiken?
– Ja, det kommer jag. Det enda som jag släpper är min plats i beredningen för e-hälsa. Men jag sitter kvar i regionfullmäktige och som ordförande i vård- och omsorgsnämnden fram till valet.