Svettig rond i kampen om kaolinet

Det var svettigt på mer än ett sätt när huvudförhandlingarna i det långdragna kaolinärendet fortsatte på Röstånga Gästis idag tisdag.

– Här kommer fler stolar, säger Ing-Britt Wadsjö och ställer ner två stolar i korridoren utanför konferensrum nummer ett och två på gästis.
Hon är en av alla som tagit sig hit för att följa Mark- och miljödomstolens i Växjö huvudförhandling på plats. Inne i salen är det varmt och svettigt, för den rymmer cirka 120 personer och är strax full.
Svettig är också den mångåriga kampen mot Svenska kaolins planer på kaolinbrytning på Billinge fälad.
En kamp som Papperstidningen skrev om för två veckor sedan. Då träffade vi bland annat Susanne Eckersten.
Vad hoppas du på?
– Att det är sista gången, att det blir ett avslut så att vi kan andas ut och satsa på framtiden. Att barn och barnbarn kan bo i bygden. Det känns som att det här måste vara sista gången, säger hon.

Anders Linnerborg, advokat på Setterwalls advokatbyrå i Malmö, företräder Svenska kaolin.

På plats är också Svenska kaolins huvudombud Anders Linnerborg, advokat på Setterwalls advokatbyrå i Malmö.
– Det var ett antal kompletteringar som sökanden förpliktigade sig att göra för att utredningen skulle vara helt fullständig. Nu har vi gjort de kompletteringarna och det är därför vi samlas här idag, för att gå igenom de kompletteringarna. Det gäller utredningar om bland annat nytt vägalternativ ut från verksamheten, det gäller också lite mer utredning om Gällabjer och de åtgärder vi vidtar för att det inte ska ske någon åverkan där. Dessutom blir det en ny bullerutredning eftersom vi har ett annat vägalternativ ut.
Om domstolen kommer fram till ett för er negativt beslut, tror du att ni kommer att överklaga det?
– Det är väl högst sannolikt. Men det beror också på varför de avslår. Vi måste se vad som står i en sådan dom innan vi kan säga någonting om det. Det är helt och hållet beroende på vilken grund man har för att avslå ansökan i så fall.
Det verkar ju som att Svenska kaolins planer har ett ganska stort motstånd i bygden. Vad tänker du kring det?
– Hade jag bott här, så hade jag kanske varit på den sidan också. Det är klart att det är inte roligt för någon att få en verksamhet i närheten som man helst velat slippa. Men om det är ett riksintresse, så är det ibland så att, oavsett om det är vägar eller järnväg, så måste man kanske släppa fram samhällsutvecklingen. I det här fallet råkar det ligga på ett ställe, i Billinge, som vi menar inte är så miljökänsligt som de vill göra gällande. Men i alla fall har vi full förståelse för att de inte tycker om det.
Svalövs kommun, som är negativ till kaolinplanerna, hoppas på en punkt i ärendet, berättar tidigare strategiske utvecklaren Thomas Arnström som företräder kommunen.

Thomas Arnström företräder Svalövs kommun i kaolinärendet.

– Långsiktigheten är den viktigaste frågan. Den har ju nästan inte nämnts i sammanhanget, utan man gräver ner sig i kemi, buller och damning och så vidare. Det är ju bitar i det hela som naturligtvis är problematiska, men det är utvecklingen i området som är intressant för kommunen.
– En kaolinbrytning skulle absolut påverka möjligheterna att påverka det på ett bra sätt.
Som när det gäller turism?
– Ja till exempel. Staten har redan investerat 800-900 miljoner kronor i ett område för just det ändamålet. Det tyder ju på att man har en idé med det hela.
Margaretha Svenning är miljöjurist på länsstyrelsen.
– Kaolinbrytning i det här området är inte tillräckligt värdefullt för att ställas mot värdet av området. Det finns både formella och vetenskapliga skäl och det kommer framgå under dagen. Vi är kritiska och motsätter oss projektet.
Naturvårdsverket har främst tre skäl att säga nej till kaolindrift på Billinge fälad.
– Det är Natura 2000-klassningen och artskyddet, och sedan är det miljökvalitetsnormer för vatten och avfallshanteringen i det här målet. Det är det som gör att vi säger nej till gruvdrift just på den här platsen, säger Frida Rudsander, miljöjurist på Naturvårdsverket.
Förhandlingarna börjar. En av de som får följa dem utifrån korridoren är Lars Persson.

Lars Persson fick följa förhandlingarna från korridoren.

– Jag har läst på lite om det. Jag bor vid väg 13 och oroar mig för trafiken. Men också för pendlingen för mina barn som pendlar till Lund. Vägen är inte dimensionerad för den tunga trafiken.
– Kaolin borde finnas på andra håll. Det behöver väl inte vara nödvändigt att bryta upp allt man hittar i Sverige. Det är ju mycket man lägger utomlands numera, varför kan man inte lägga det utomlands också?
Advokat Anders Linnerborg uppskattade att ett domslut kan väntas om cirka fyra till sex veckor, om inte ansökan behöver kompletteras.

Det är en kvart kvar till att huvudförhandlingen ska börja, när rättens ordförande, rådmannen Bengt Johansson, som är här är på väg att sätta sig, ryter till och dunkar näven i bordet: ”Observera, detta är en rättssal, det är fotoförbud.”