Vann du biljetter till Medeltidsfestivalen?

Grattis! till dig som tävlade och vann biljetter till Medeltidsfestivalen.

Rätt svar på frågorna var:

1. Det är skralt med kvinnliga riddare i historien, men en har satt prägel i historieböckerna, vad heter hon?

2. Vilka årtal räknas till medeltiden?

a) 400-1400-talet

3. När fick Landskrona sina privilegier som stad?

Vinnarna är:

Ida Söhrman

Jörgen Lindström

Ilona Popermajer

Roger Ask

Maria Christensson

Bodil Nilsson

Cecilia Klarén

Madeleine Löwing

Martha Gomez Svalin

Eva Pedersen

Biljetterna hämtar ni direkt i entrékassan på Medeltidsfestivalen.