BT Kemi: Osäkert när pengar kommer

Det norra området på BT Kemi var sanerat och färdigt 2009. Under år 2019 vill Svalövs kommun sanera även det södra området. För att kunna göra det har kommunen sökt nära 167 miljoner kronor. I början av oktober kommer Naturvårdsverket med sitt beslut.

De nära 167 miljonerna har delats upp i två ansökningar. Den första delen, 15,7 miljoner kronor för driftskostnader under projekttiden 2018-2021, skickade kommunen in i våras. Den andra delen är på 151 miljoner kronor och gäller själva saneringen av det södra området. Båda ansökningarna kommer att tas upp på Naturvårdsverkets fördelningsmöte sista veckan i september, det tredje och sista för i år.
– Vi håller på och granskar ansökan, den kom in i förra veckan (läs vecka 36, red.anm). Vi tar då upp alla ansökningar som har kommit in, säger Magdalena Gleisner, handläggare förorenade områden på Naturvårdsverket.
Finns det någon risk att BT Kemi Efterbehandling inte får pengarna?
– Vi kan inte ge förhandbesked nu, men det som vi vet är att vårt anslag är väldigt fullbokat, det är vi öppna med och det står på vår webbsida, Nationell plan för efterbehandling. Vi har varit väldigt tydliga gentemot Länsstyrelsen, som är de vi kommunicerar med, att vårt anslag är mycket hårt belastat. Men detta är prioriterat ur ett riksperspektiv, vår avsikt är att finansiera saneringen, säger hon.
I samband med att Naturvårdsverket granskar inkomna ansökningar till fördelningsmötet i slutet av september, så kan de begära in kompletteringar. Vissa kompletteringar kan Länsstyrelsen administrera med vändande post, så att Naturvårdsverket hinner behandla klart ansökan under veckorna efter verkets fördelningsmöte, medan andra kompletteringar kan ta mycket längre tid. I så fall tas ansökan upp igen vid ett nytt fördelningsmöte längre fram efter att kompletteringarna kommit in. Naturvårdsverkets nästa fördelningsmöte är i januari 2018.
Svalövs kommun är huvudman för ansökan. För saneringen av BT Kemis områden har Svalövs kommun har bildat en projektgrupp, BT Kemi Efterbehandling. För den är Hans-Inge Svensson (S) styrelseordförande.
Vad skulle det innebära om Naturvårdsverket begär in ytterligare kompletteringar av er ansökan?
– Det är svårt att säga vad det skulle vara för några kompletteringar, de har varit med i processen hela tiden. De har tittat på vår ansökan innan vi skickat in den, liksom de gjort med de tidigare ansökningarna. Vi har varit överens, både vad gäller både tidplan och pengamässigt, säger Hans-Inge Svensson.
Det finns dock ett orosmoln, menar han.
– Lite oroväckande är ju pengafrågan. De beviljar per kalenderår och har inte möjlighet att binda upp kostnader längre fram. Det har flaggats lite för att tilldelningen skulle skjutas fram ett år, men det hade varit katastrof. Då hade vi inte haft pengar till våra tjänstemän. Det hade varit en stor kompetensförlust. Jag hoppas att det ska gå vägen, enligt de riktlinjer som de själva varit med och tagit fram.
Han räknar med att få besked från Naturvårdsverket i början av oktober.

BT Kemis södra område

Det södra området är platsen där BT Kemis gamla fabriksbyggnader stod, och för de underjordiska betsvämmorna. Provtagningar har visat att delar av marken på det södra området är lika svårt förorenad som platsen för de nedgrävda tunnorna på det norra området. Saneringen som Svalövs kommun vill göra under 2019, innebär att 53 000 ton jord grävs ur de mest förorenade områdena, vid de underjordiska betsvämmorna så djupt som till sex meter, och skickas för att renas. Det arbetet innebär att 80 procent av föroreningarna försvinner.
2021 ska allt vara klart, enligt planen. Slutnotan för att städa upp efter fabriken kommer då att landa på cirka en halv miljard kronor. BT Kemi AB producerade växtgifter i fabriken i Teckomatorp mellan åren 1965 och 1977.