Detaljplan påbörjas för nytt steg i Norra Borstahusen

På gamla campingen, eller ”Strandbyn” som området heter, bor redan de första inflyttarna. HSB Landskrona bygger just nu både flerfamiljshus och villor längs Erikstorpsvägen. Gamla golfbanan ska bli området ”Strandstaden” med 550 bostäder, där pågår nu detaljplanearbetet. På stadsbyggnadsnämndens senaste möte beslutades att ta ännu ett steg i utbyggnaden av Norra Borstahusen. Det är området ”Landsbyn” som nu ska detaljplaneläggas. Landsbyn ligger mellan Erikstorpsvägen och nya Kung Hans väg, på mark som dels varit golfbana, dels jordbruksmark (se karta). Här kan det få plats 450 bostäder i ”blandad stadsbebyggelse” räknar stadsbyggnadsförvaltningen med. Mitt i området finns mark som redan är detaljplanelagd, nämligen den för 55+ boendet Bovieran söder om Kung Hans väg, och ett villaområde norr om Bovieran.

Karta: Landskrona stad