Fotografiskt kulturarv i fokus för nytt samarbete

Landskrona stad försöker som bekant att etablera sig som landets kommun nummer ett vad gäller fotografi, det under projektnamnet Landskrona Foto. Under förra veckan presenterade Landskrona foto ett nytt inslag i den satsningen: Landskrona foto ska tillsammans med Lunds universitet påbörja ett forskningsprojekt kring hur det fotografiska kulturarvet både kan identifieras, säkras och tillgängliggöras.

”Rädda bildarvet” blir namnet på projektet. Rent praktiskt ska det gå till så att en projektledare anställs nu under hösten, i form av en så kallad post-doc tjänst, för att sedan starta det praktiska arbetet vid årsskiftet. Projektet får två olika syften. Ett är att ta fram metoder och modeller för hur man tar hand om fotografiska samlingar, med sådant som inventering, gallring, utveckling och bevarande, men också hur man gör samlingarna tillgängliga.

Det andra syftet är att göra de fotosamlingar som idag finns i Skåne tillgängliga för forskare. Det ska de bli genom att man skapar ett ”fotografiskt samlings- och forskningscentrum” i Landskrona, redan tidigare har Tyghuset vid Kasernplan presenterats som platsen för ett sådant. Redan nu finns där Sydsvenskan/HD:s fotoarkiv som förvaltas av dotterbolaget Bilder i syd AB.