”Gömda ventiler kan bli dyrt för kommun och husägare”

Svenska stadnät har låtit gräva ner bredbandsfiber i kommunens tätorter. När underentreprenörer återställt asfalten, så har det skett på felaktigt sätt på flera ställen. Det kan få dyra konsekvenser, för både kommun och fastighetsägare. Det menar Teddy Nilsson (SD), som nu vill att kommunen gör en omgående analys.

Det skriver han i ett så kallat initiativärende till Samhällsbyggnadsnämnden, där han är ordinarie ledamot. I sitt civila jobb har lång erfarenhet av återställningsarbeten som anläggningsprojektledare.
Det var för lite mer än ett halvår sedan som kommuninvånare i de olika tätorterna började höra av sig till honom om att allt inte stod rätt till med asfaltsåterställningen.
– När det dök upp i mitt eget hemområde, Kågeröd, och när jag nu okulärbesiktigade det själv, så kan jag inte göra annat än att se det som evidens, säger Teddy Nilsson.
Det finns flera saker som är undermåliga med återställandet menar han, men det allvarligaste är att ventiler i gatan, som används för att stänga av vatten till en fastighet, blivit överasfalterade. Det gör att man inte kan se var de ligger.
– Visste man inte placeringen innan, så kanske man inte reflekterar över det. Men om en husägare kommer ut ur sin fastighet, på morgonen så har han en metallplatta, där han ser att han har en avstängningsventil för sitt vatten. Kommer han sedan hem på kvällen och det saknas, då flaggar han ju, säger Teddy Nilsson.
Det som han själv kunnat se i Kågeröd är att entreprenörer missat täckbrickan för vattenventilen och på sina ställen packat material över ventilen, så att den ”göms” därunder. Konsekvensen av detta kan bli att ventilhuset trycks sönder och/eller att ventilen är svår att hitta om man till exempel behöver stänga av vattnet till en fastighet vid en läcka.
– Det kan ju bli fråga om metallsökningsarbete för att leta upp ventilen som ligger under gatan någonstans. Bara för att stänga en ventil så måste man bryta asfalt och återställa asfalten. Det kan bli en dyr historia.
För kommun eller fastighetsägare?
– Det kommer ju bli en tvist givetvis. Är det så att ventilen där nere är sönder om två år, så kommer fastighetsägaren stå skuld för det. Han kommer ju aldrig att kunna bevisa motsatsen.
Teddy Nilsson har själv varit med och med metalldetektor letat upp ett par ”gömda” ventiler på Trastgatan.
– Där upptäckte vi att de hade lyckats gömma tre betäckningar av sex fastigheter, så kan man säga att det är graverande om man har femtio procents felmarginal på utförandet, säger Teddy Nilsson.
Nu vill han att kommunen gör grundlig inventering på vad som gjorts och inte gjorts i kommunens tätorter.
– Annars så kommer kommunen och skattebetalarna i slutänden att stå där med Svarte Petter, säger han.

Här under finns en dold ventil på Trastgatan i Kågeröd. Foto: Teddy Nilsson

Kommunen: ”Vi är absolut inte nöjda”

”Vi kan absolut inte vara nöja med det sättet som det utförs på”, säger Olof Röstin (M). Han har tagit upp problematiken vid flera möten med företaget, nu senast i torsdags.

– Jag ser allvarligt på om det asfalterats över ventiler till vatten och annat som man inte får dölja. Vi har fört dialog med Svenska stadsnät och Skanova alltsedan de började färdigställa. Vi anser att vi haft en tät dialog med dem, och det är deras ansvar att genomföra återställningen, säger Olof Röstin (M), samhällsbyggnadsnämndens ordförande.
– Vi har hanterat detta med Svenska stadsnät löpande, men Svenska stadsnät har inte agerat som vi önskat.
Senaste mötet med Svenska stadsnät var i torsdags (den 7 september).
– De uppfattar inte att det blivit fler fel i våra tätorter än normalt och menar att det kommer åtgärdas när de gör slutbesiktningen, som sker den 14 september, säger Olof Röstin.
Om jobbet inte är tillfredsställande utfört, vad kan kommunen göra då?
– I avtalet som vi har skrivit med dem, så finns det ett moment som ger oss en möjlighet att gå vidare juridiskt, men juridiken ska användas förebyggande, tycker jag, och bara användas i undantagsfall. Vi anser att detta ska lösas innan vi kommer dit. Vi har ett avtal som reglerar hur detta ska återställas, säger Olof Röstin.
Mats Dahlberg är samhällsbyggnadschef.
– Vi har fått påtalat att det finns några anmälningar från medborgare som bland annat observerat att deras vattendexlar blivit övertäckta och då har vi flaggat upp det med entreprenören. Ytterligare ett fåtal kvarvarande fel kommer också att besökas vid kommande besiktning, säger Mats Dahlberg.
– Det finns ett avtal med Skanova som reglerar det hela, hur återställningen ska hanteras, vi följer det inte dagligen, men när vi har slutbesiktning den 14 september, då gör vi en besiktning av alla anmälda fel och stickprover på ytterligare lämpliga ytor. Det är en extern, neutral besiktningsman som kommer att kontrollera alla inkomna felaktigheter som sedan kommer att åtgärdas.
Vad händer om kommunen inte är nöjda?
– Då får de göra om, det innebär att besiktningen inte får godkänt, säger Mats Dahlberg.
Han berättar att kommunen nu tillsammans med besiktningsmannen ska lägga upp en strategi för hur de ska hantera det. Bland annat ska NSVA och kommunen kolla servisventiler.
– Vi kommer gå igenom ort för ort och med tanke på denna farhåga vara extra observanta, säger Mats Dahlberg.